true

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈtruː/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/tru/ ,USA pronunciation: respelling(tro̅o̅)

Inflections of 'true' (adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."):
truer
adj comparative
truest
adj superlative
Inflections of 'true' (v): (⇒ conjugate)
trues
v 3rd person singular
truing
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
trueing
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
trued
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
trued
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
true adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (factually correct)správně příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  pravdivý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Yes, it is true that I went to the shop yesterday.
 Ano, to je správně, že jsem šel včera do obchodu.
true adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (genuine, authentic) (nefalšovaný)pravý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Yes, this is a true Picasso.
 Ano, to je pravý Picasso.
true (to [sb/sth]) adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (loyal)opravdový přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  pravý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Yes, I trust him. He is a true friend.
 Ano, věřím mu. Je to opravdový přítel.
true (to [sth]) adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (not deviating) (něčemu)věrný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 You must remain true to your ideals.
 Musíš zůstat věrná svým ideálům.
true adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (conforms to expectations) (takový, jak se očekává)opravdový přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  skutečný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  správný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 She has proved to be a true nurse, and has a real vocation.
 Ukázala se jako opravdová zdravotní sestra se skutečným posláním.
true adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (level, straight) (o poloze)rovný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  (o poloze)přímý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 We need to make sure that this wall is true.
 Musíme si být jisti, že je tato zeď rovná.
true adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (in tune) (tón)čistý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Play that note again - it didn't sound true the first time.
 Tento tón přehrajte znovu, napoprvé to nebylo čisté.
true adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (of a compass bearing)překlad není dostupný
 From here, we need to go true north for ten kilometres.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
true adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (accurate, on target) (přesně do středu)přesný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 It was a true shot and hit its target.
true adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (logically necessary)logický přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  jasný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  zřejmý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 If it costs a hundred dollars, it's true that we'll have to borrow the money.
true advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (admittedly) (konstatování)pravda žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 True, I'm not an expert in finance.
 Pravda, nejsem odborník na finance.
true advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (accurately)přesně příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  přímo příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  čistě příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 The arrow hit true to its mark.
true advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." US, UK literary (honestly)pravdivě příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  upřímně příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 You can trust him. He always talks true.
true [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." US (straighten, align) (polohu)narovnat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (polohu)vyrovnat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 We have to true the beams, or the barn will lean to one side.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Frázová slovesa
AngličtinaČeština
true [sth] up vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (make level, align)vyrovnat, narovnat, srovnat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The wall is five degrees out of line; we have to true it up.
 Ta zeď je křivě o pět stupňů, musíme ji vyrovnat (or: srovnat).
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
bug,
true bug
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(insect: hemiptera) (hmyz)brouk mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
come true v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (become reality, happen for real)stát se realitou, stát se skutečností dok + ž
  splnit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 When she was young she believed that all her dreams would someday come true.
dream come true nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (desire becomes reality)splnění snu s + m
 Getting promoted was a dream come true for her.
ring true v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal, figurative (sound or seem genuine)znít pravdivě
 Her explanation rings true, however strange it may seem.
true believer nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (devoutly religious person)oddaný věřící, oddaná věřící příd + m, příd + ž
 There's no swaying my neighbor's faith: she's a true believer.
true love nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (romantic infatuation) (cit)pravá láska příd + ž
 Anyone could see it was true love between the couple; they couldn't take their eyes off each other.
true love nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (fated romantic partner) (o někom)pravá láska příd + ž
 After eighteen years apart she was reunited with her true love.
true story nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (account of a real-life experience)pravdivý příběh příd + m
  (úsloví)svatá pravda příd + m
 Tato věta není překladem anglické ukázkové věty. Vím, že se to zdá neuvěřitelné, ale je to svatá pravda.
true to form adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (typical)jak je pro něj typické
 Jennifer was true to form in being late for school.
true to form advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (as usual)jak je pro něj typické
 True to form, he won't tell me where he was last night.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"true" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: true the [edges, corners] (of), true and [correct, complete, accurate, false], true up the [edges], více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "true":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'true'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.