trial

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈtraɪəl/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈtraɪəl, traɪl/ ,USA pronunciation: respelling(trīəl, trīl)


WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
trial nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (resolution of legal issue in court) (soud)přelíčení, líčení spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  (soud)proces mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The prosecutor presented evidence at the trial.
 Žalobce u přelíčení přednesl důkazy.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Média věnovala procesu velkou pozornost.
trial nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (experimental attempt)experiment mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  test mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 They tested the device in a controlled trial.
 Zařízení bylo zkoušeno v řízeném testu.
trial nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. often plural (clinical testing) (léků)testování spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 The drug trial lasted for three years before the drug was approved.
 Testování toho léku trvalo tři roky, až pak byl schválen.
trial nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. often plural (competitive event) (v rámci sport. turnaje)kvalifikace žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The time trials determine who competes in the final race.
 Kvalifikace určuje, kdo bude soutěžit ve finálovém kole.
trial nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. often plural (contest for animals) (zvířat)závody m mnpodstatné jméno mužského rodu v množném čísle: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského v množném čísle (např. bratři, jeleni, kameny).
  (zvířat)soutěž žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 I am taking my filly to the horse trials tomorrow.
 Zítra vezmu svou kobylku na závody koní.
trials nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (difficulty)problémy m mnpodstatné jméno mužského rodu v množném čísle: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského v množném čísle (např. bratři, jeleni, kameny).
  starosti ž mnpodstatné jméno ženského rodu v množném čísle: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského v množném čísle (např. sestry, kočky, knihy).
  trápení spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 I have had such trials trying to find a new job.
 Měl jsem problémy najít si novou práci.
trial [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (test) (nový produkt apod.)testovat ned
  zkoušet ned
 They are trialling a new drug for cancer.
 Je testován nový lék na rakovinu.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
clinical trial nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (controlled testing)klinický test příd + m
 They're asking for volunteers for clinical trials of a new drug.
put [sb] on trial v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (make appear in court)postavit před soud dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 Sometimes innocent people are put on trial for murder.
show trial nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (trial with predetermined outcome)vykonstruovaný politický proces
  monstrproces
 Many show trials were conducted during Stalin's reign of terror. Show trials are meant to set an example.
time trial nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sport: timed qualifying) (bez soupeřů)pokus o rekord
 Some stages of the Tour de France are road races; others are time trials.
trial and error nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (learning from mistakes) (výzkumná metoda)metoda pokus-omyl ž + příd
trial-and-error n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood." (characterized by learning from mistakes)pokus-omyl přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Když hraješ šachy stylem pokus-omyl, nemůžeš se divit, že prohráváš.
trial balance nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (bookkeeping: check equality) (účetnictví: kontrola správnosti)předvaha žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"trial" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: trialed in [Switzerland], a [murder, fraud, civil, federal, rape] trial, for a trial period, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "trial":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'trial'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.