trembling

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈtrɛmblɪŋ/


From the verb tremble: (⇒ conjugate)
trembling is: Click the infinitive to see all available inflections
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
Na této stránce: trembling, tremble

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
trembling nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (shivering motion)třesení spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  třes mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Veronica spoke gently to the frightened kitten until its trembling subsided and she was able to pick it up.
trembling adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (quivering, shaking)třesoucí se příč nedpříčestí trpné, vid nedokonavý: Neurčitý jmenný tvar nedokonavého slovesa.
 Jim opened the box with trembling fingers and peered inside.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
tremble viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (person, animal: shake)třást se, chvět se, klepat se ned
 The frightened child was trembling.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
tremble nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (instance of trembling)zachvění spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  otřes mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  třas mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  záchvěv mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 A tremble ran through Linda, as she realised how narrowly she had avoided a serious accident.
tremble viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (earth: shake) (země)třást se, chvět se ned
  (země)otřást se, zatřást se, zachvět se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Dan felt the ground tremble as the heavy trucks rolled by.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"trembling" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "trembling":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'trembling'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.