trail

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈtreɪl/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/treɪl/ ,USA pronunciation: respelling(trāl)

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
trail nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sth] drawn behind)stopa žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The plane crossed the sky, leaving a white trail in its wake.
 Letadlo přeletělo přes oblohu a zanechalo za sebou bílou stopu.
trail nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (path for hikers)pěšina, stezka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 If you like hiking, there are a lot of great trails around here.
 Pokud máte rádi pěší turistiku, je zde spousta skvělých stezek.
trail viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (drag behind) (za něčím)táhnout se ned
  (za něčím)vléci se ned
 The skirt of Sally's long dress trailed along the ground.
 Lem Sallyiných dlouhých šatů se táhl po zemi.
trail [sth/sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (drag behind)táhnout za sebou ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
  vléci za sebou ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 The plane was trailing a large banner.
 Letadlo za sebou táhlo velký banner.
trail [sb/sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (follow, track)sledovat, stopovat ned
 The hunters had been trailing the boar for hours.
 Lovci už několik hodin stopovali kance.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
trail nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (ski slope) (lyžařská)stopa žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The skiers descended the trail.
trail nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (mark left behind) (zvířete)stopa žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The hunter followed the deer's trail.
trail nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (series of clues) (vodítka)stopy ž mnpodstatné jméno ženského rodu v množném čísle: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského v množném čísle (např. sestry, kočky, knihy).
 The murderer left a trail that led the police to him.
trail viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (extend across) (rostlina apod.)plazit se ned
  rozlézat se ned
 The wisteria trailed over the trellis.
trail vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (sports, contests) (ve sportu)prohrávat, ztrácet ned
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Frázová slovesa
AngličtinaČeština
trail off vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." informal (gradually stop) (postupně zmizet, přestat)vytratit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  vymizet dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The actor forgot his lines and his voice trailed off mid-sentence.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
blaze a trail v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (lead the way)razit cestu, prokopávat cestu ned + ž
  prorazit cestu, prokopat cestu dok + ž
trail mix nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (snack food: assorted fruit and nuts) (oříšky, rozinky)studentská směs příd + ž
  směs oříšků ž + m mn
trailblazer,
trail blazer
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
figurative (pioneer, innovative person)pionýr, pionýrka m, ž
  inovátor, inovátorka m, ž
trailblazer,
trail blazer
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
([sb] who marks a trail for others to follow)průkopník, průkopnice m, ž
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"trail" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: off-trail skiing, check the trail map, go trail running, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "trail":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'trail'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.