town

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈtaʊn/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/taʊn/ ,USA pronunciation: respelling(toun)

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
town nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (small city)městečko s zdrob
  město spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 I grew up in a town of about 10,000 people.
 Vyrostl jsem v městečku s 10 000 obyvateli.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
town nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (commercial centre) (přeneseně: centrum města s obchody)město spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  (města)centrum spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 Are you going into town today?
 Jdeš dneska do města?
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
Cape Town nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (city in South Africa) (město v JAR)Kapské Město vl jmvlastní jméno: Označuje konkrétní názvy osob, zvířat a věcí, odlišuje je od ostatních skutečností téhož druhu.
 Cape Town is the second most populous city in South Africa.
city center (US),
city centre,
town centre (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(town: central area)centrum města s + s
  střed města m + s
 I don't want to drive through the city center in rush hour.
city planning,
town planning
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(urban development)urbanismus
  plánování měst
 The city council is responsible for city planning.
home town nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (town or city where one grew up)rodné město příd + s
 Linda had not been back to her home town of Sydney for many years.
home town nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (town or city where one lives)město pobytu s + m
 Pinehurst residents have plenty of reasons to be proud of their hometown.
old town,
Old Town
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(city: historic part) (historická část města)staré město příd + s
out of town advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (away: from home, work)pryč z domu fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  mimo město předl + s
Poznámka: Hyphens are used when the term is an adjective.
 I'll be out of town for the next few days. Our project manager is out of town for the next three weeks.
sister city (US),
twin town (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(town twinned with another)partnerské město příd + s
 Our sister city is in Germany.
spa,
spa town
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(town with mineral spring)lázně plpodstatné jméno v množném čísle: Označuje podstatná jména s tvarem pouze v množném čísle (např. kalhoty, záda).
 Parts of many Jane Austen novels are set in the spa town of Bath.
toast of the town nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (hero)hrdina, hrdinka m, ž
  (o někom)oslavovaný mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 After he saved the kittens from the fire, Mike became the toast of the town.
town car nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (luxury vehicle)automobil se zadními sedadly oddělenými sklem
 The executive was picked up in a Lincoln town car.
town council nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (municipal government)městská rada příd + ž
  (obecní)zastupitelstvo spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 He was elected to the town council with a large majority of the votes. The town council has decided to raise taxes in the area.
town hall nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (city's council building) (městská)radnice žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 There's a meeting at the town hall tonight.
town house nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (home in a city)překlad není dostupný
 Town houses usually share their side walls with similar buildings.
town house nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (terraced house)překlad není dostupný
 The fire quickly spread to a row of town houses.
town house nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (large residence in a city) (v dobré čtvrti)domek m zdrob
 George was rich enough to buy a town house in Manhattan.
town square nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (city's market place or public arena)náměstí spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"town" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: a [small, large, big, major] town, the town [hall, daily, newspaper, square, center], a [historic, forgotten, rich, modern, green] town, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "town":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'town'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.