tooth

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈtuːθ/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/tuθ/ ,USA pronunciation: respelling(to̅o̅th)

Inflections of 'tooth' (nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.): nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors.": teeth
Inflections of 'tooth' (v): (⇒ conjugate)
tooths
v 3rd person singular
toothing
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
toothed
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
toothed
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
tooth,
plural: teeth
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(in mouth)zub mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The dentist asked the patient to open his mouth so she could look at his teeth.
tooth,
plural: teeth
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(of saw) (pila)zub mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The teeth on this saw are blunt; it will hardly cut anything anymore.
tooth,
plural: teeth
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(of gear) (soukolí)zub mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  (soukolí)zoubek m zdrob
 The teeth of the gears interlock.
tooth,
plural: teeth
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(of comb)překlad není dostupný
 It was an old comb with several broken teeth.
tooth nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (rough surface)překlad není dostupný
 The paper is roughened to give it a tooth.
teeth nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." figurative (power to produce a desired effect)překlad není dostupný
the teeth of [sth] nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (most violent part)překlad není dostupný
Poznámka: Used with a singular verb
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
molar,
molar tooth
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(grinding tooth) (zub)stolička žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 I have a cavity in one of my molars.
sweet tooth nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (fondness for sugary foods) (hovorový výraz)mlsný jazýček příd + m zdrob
 My little boy has a very sweet tooth: he'll eat anything sugary.
 Můj syn má mlsný jazýček, sní cokoli, v čem je cukr.
tooth and nail exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." figurative (fight: fiercely)zuby nehty
 Sally fought tooth and nail to get the promotion.
tooth decay nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (dental rot)zubní kaz příd + m
 There are many dental hygiene products available to prevent tooth decay.
tooth fairy nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (mythical being who collects baby teeth) (pohádková postava)víla Zubnička ž + ž
  (sbírá pod polštářem zoubky a odměňuje)myška žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 I've never encouraged my children to believe in Santa Claus or the Tooth Fairy.
toothpaste nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (paste for cleaning teeth)zubní pasta příd + ž
 Why does every single kind of toothpaste taste of mint?
wisdom tooth,
plural: wisdom teeth
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(adult back tooth)zub moudrosti m + ž
 I need to have a wisdom tooth removed because it's causing me a lot of pain. She had her wisdom teeth out this week.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"tooth" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Synonyma: incisor, více…
Slovní spojení: the tooth fairy came, a shark-tooth necklace, teeth-whitening methods, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "tooth":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'tooth'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.