tip

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈtɪp/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/tɪp/ ,USA pronunciation: respelling(tip)


Inflections of 'tip' (v): (⇒ conjugate)
tips
v 3rd person singular
tipping
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
tipped
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
tipped
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
tip nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (extra money for service)spropitné spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  (hovorový výraz)dýško spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 He left a 15% tip.
 Nechal 15% spropitné.
tip nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (helpful information)tip mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  rada žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  doporučení spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 Bob gave us some tips about travelling in Italy.
 Bob nám dal několik tipů ohledně cestování po Itálii.
tip nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (end) (poslední část)konec mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  (trčící)výčnělek, výběžek mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  (trčící)špička žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 She is at the far tip of the pier.
 Stojí na samém konci mola.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Tábořili jsme na samém výběžku poloostrova.
tip nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (tip-off: information given to police) (informace pro policii)tip mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
tip nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (pointed end) (špičatý konec)špička žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  (špičatý konec)ostří spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 The tip of the pencil was sharp.
 Špička tužky byla ostrá.
tip [sth],
tip [sb]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(leave extra money)nechat spropitné dok + s
 It is customary to tip 15% in American restaurants.
 V amerických restauracích je zvykem nechávat 15% spropitné.
tip nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (covering for an end) (na botě apod., část zakrývající předek)špička žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 Her high-heeled shoes had rubber tips.
 Její boty s vysokým podpatkem měly gumové špičky.
tip [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (incline)nahnout, naklonit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 He tipped the pitcher to fill his glass.
 Nahnul karafu, aby si doplnil skleničku.
tip [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." UK (dump) (něco někam)vysypat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (něco někam)vyklopit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 She tipped the contents of her bag on the floor and looked for her keys.
 Vysypala obsah své tašky na podlahu a hledala klíče.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
tip nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (apex)špička žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  vrchol mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  vrcholek m zdrob
 He stood on the tip of the hill.
tip nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK (garbage dump)smetiště spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  skládka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 He took all the garden waste to the tip.
tip nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (volleyball)překlad není dostupný
tip viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be overturned)převrhnout se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The wheelbarrow is going to tip over.
tip viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (give extra money)nechat spropitné dok + s
 Charlotte always tips well when she eats out.
tip [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (volleyball)překlad není dostupný
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Frázová slovesa
AngličtinaČeština
tip [sb] off vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." informal (inform, warn)varovat ned
  (hovorový výraz)dát hlášku dok + ž
  informovat ned
tip [sth] over,
tip over [sth]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(overturn, cause to topple)převrhnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  zvrhnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
tip over vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (overturn)zvrhnout se, převrhnout se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  spadnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 If you stack too many books on top of that tiny desk, it'll tip over!
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
felt pen nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (fiber-tipped marker pen)fixa žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  popisovač mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 You can write on anything with a felt pen -- paper, wood, even metal.
felt tip nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (fiber-tipped marker pen)fixa žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 Mark the position on the wall using a felt tip. My daughter loves colouring with felt tips.
felt-tip n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood." (pen: having a tip made of felt)překlad není dostupný
hot tip nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (suggestion: [sth] profitable)žhavý tip
 The website provides hot tips for horse racing.
be on the tip of your tongue exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." figurative (answer, etc.: hard to recall) (přeneseně: nemoci si vzpomenout)mít na jazyku ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
tip [sb] off to [sth],
tip [sb] off about [sth]
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
informal (inform, warn)varovat před ned + předl
  dát hlášku o dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
  informovat ned
tip-off (UK),
tipoff (US)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
informal (hint, warning)výstraha žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  hláška žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  tip mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  avízo spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
tipoff nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (in basketball) (začátek zápasu v basketbalu)rozskok mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"tip" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: tip [back and forth, side to side], a [helpful, great, practical, top] tip, the [table, chair] is tipping, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "tip":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'tip'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.