timing

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈtaɪmɪŋ/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈtaɪmɪŋ/ ,USA pronunciation: respelling(tīming)

From the verb time: (⇒ conjugate)
timing is: Click the infinitive to see all available inflections
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
Na této stránce: timing, time

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
timing nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (picking right time to do [sth])načasování spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 With perfect timing, Tim suggested an ideal solution, just as everyone thought they would never find one.
timing nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (measuring of time) (rozvržení času)načasování spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 The timing of the experiment was closely monitored.
timing nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (event)doba konání ž + s
 The timing of the exhibition clashed with my holiday, so I couldn't go.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
timing nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (theater: synchronization of production) (divadelní)časové rozvržení příd + s
  (divadelní)timing mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
timing nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (performance: delivery)načasování spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 That comedian's timing is perfect; that's why she's so funny.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
time nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (concept)čas mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Time passes quickly when you are older.
 Čas utíká rychleji, když je člověk starší.
time nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (specific hour)čas mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 What time is it? It's 3:20.
 Jaký máme čas? Je 15:20.
time nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (duration)čas mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 How much time will this meeting take?
 Kolik času ta schůzka zabere?
time nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (period)doba žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 At the time, we were just fifteen years old.
 V té době nám bylo pouze patnáct let.
time nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (count: instances)-krát příppřípona: Část slova stojící za kořenem, u slov ohebných mezi kořenem a koncovkou (např. les[i]ík[/i], jar[i]ní[/i]).
 We have eaten there three times.
 Jedli jsme tam třikrát.
time vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (sports: measure) (sport)měřit ned
 The coach timed the runner's sprint.
 Trenér změřil běžkyni čas.
time nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (moment to spare) (volná)chvilka ž zdrob
  (volná)chvíle žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 Do you have time to talk?
 Máš chvilku, abychom si promluvili?
time nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (occasion) (při příležitosti nějaké události)čas mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  doba žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 It's party time! Let's put on our dancing shoes!
 Tato věta není překladem anglické ukázkové věty. Je čas oslavy! Rychle se převléct do něčeho slavnostního!
time nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (season) (roční období)čas mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  (roční období)období spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  (roční období)doba žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 Have you ever visited Normandy in apple blossom time?
 Už jsi byl někdy v Normandii v jarním čase, když kvetou jabloně?
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
time adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (related to time)časový přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  (cestování apod.)v čase předl + m
 Some people believe that time travel is possible.
time nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (instant)doba žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  čas mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Where was he at that time?
 Kde byl celou tu dobu?
time nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (era)časy m mnpodstatné jméno mužského rodu v množném čísle: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského v množném čísle (např. bratři, jeleni, kameny).
  doba žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  éra žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The sixties were an interesting time in America.
time nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (lifetime) (období života)život mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 He has loved a lot of women in his time.
 Za svůj život miloval mnoho žen.
time nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (music: rhythm) (v hudbě)rytmus mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 In many bands, the drummer keeps time.
time nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (music: tempo) (hudebního díla)tempo spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 What time should I play this piece in? Allegro, do you think?
time nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (measurement type) (typ času, letní apod.)čas mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 We are on Daylight Savings Time now.
times preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (multiplied by) (násobení)krát příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 Three times two is six.
time [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (regulate) (stroj apod.)seřídit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 We timed the engine so the spark plugs fire at the right intervals.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"timing" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: the [car's, truck's] timing belt, the timing is [important, essential], the timing will have to be perfect, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "timing":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'timing'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.