WordReference neumí přeložit celou tuto frázi, ale po kliknutí na jednotlivá slova uvidíte jejich význam:

tie one on


Nepodařilo se nám najít celou frázi, kterou hledáte.
Níže vidíte heslo "tie".

Podívejte se také na: one | on

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
tie vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (attach using string)uvázat, přivázat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 He tied the horse to the post.
 Uvázal (or: přivázal) koně ke sloupku.
tie vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (a knot)omotat, ovázat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 She tied string round the giftbox.
 Omotala krabici s dárkem provázkem.
tie [sth] with [sth] vtr + prep (attach using string, rope) (něco provázkem)přivázat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (něco provázkem)svázat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 He tied the package with string.
 Svázal balíček provázkem.
tie viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be even in sports)remizovat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The two teams tied.
 Ty dva týmy remizovaly.
tie vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (make the score even)vyrovnat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 They tied the game with the last score.
 Posledním gólem vyrovnali hru.
tie [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (shoelaces: fasten) (tkaničky)zavázat si dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The runner tied her shoelaces tightly before starting her jog.
 Před během si běžec pevně zavázal tkaničky.
tie nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. mainly UK (necktie)kravata, vázanka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 He wore a blue tie to go with his white shirt.
 Vzal si ke své bílé košili modrou kravatu (or: vázanku).
tie nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sport, game: draw) (sportovní)remíza žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 Neither team was happy with the 2-2 tie.
 Žádný z týmů nebyl spokojený s remízou 2-2.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
tie [sth] on,
tie on [sth]
vtr + adv
(attach with string, rope) (řetězem, lanem apod.)přivázat, připoutat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
tie nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (string, etc., for attaching things)provázek mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  lanko s zdrob
  tkanička ž zdrob
  šňůrka ž zdrob
 The tie came loose and the bag dropped.
tie nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (bond) (přen.: vztah)vazba žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  (přen.: vztah)pouto spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 He stays in Ohio because of his family ties.
tie nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (rod) (např. ocelová)páska žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  (kovový)pás mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  drát mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The metal tie helped hold the structure together.
tie nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (music: line connecting notes) (not)ligatura žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  (not)vázání spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 To elongate the last note of the measure, there is a tie to the following half note.
tie nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (railroad) (železnice)pražec mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Railroad ties support the steel tracks.
tie nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (shoe)bota s tkaničkami fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 Do you prefer a tie or a loafer?
tie [sth] in [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (make a knot in)zavázat na uzel dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
  (kravatu apod., na uzel)uvázat si dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 He tied a knot in his scarf.
tie [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." mainly US (match in sports) (ve sportu)vyrovnat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The Canadian team tied the French.
tie [sb] to [sth/sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative, often passive (restrict) (přen.: někoho)svázat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (přen.: někoho)uvázat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (přen.: někoho)přivázat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 He is tied to the job by the golden handcuffs in his contract.
 Tato věta není překladem anglické ukázkové věty. Svázali mu ruce smlouvou.
tie [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (extend sound of: note) (tón)prodloužit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (tóny)zahrát vázaně dok + přísl
 The C is tied over the bar for half a beat.
tie [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." often passive (connect: musical notes) (přen.: tóny, ligaturou)svázat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (tóny)spojit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The quarter note and the eighth note were tied.
be tied vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (be equal)být na tom stejně ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
  být vyrovnaný ned + příd
 With one day to go until the final vote, the two candidates were tied.
tie [sb/sth] to [sth] vtr + prep figurative, often passive (connect, link) (přen.: být s někým, něčím ve vztahu)provázat s dok + předl
 The politician had to resign because it was discovered that he was tied to the mafia.
 Politik byl přinucen k rezignaci, protože došlo k odhalení toho, že je provázán s mafií.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Frázová slovesa
AngličtinaČeština
tie in vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (be consistent) (přen.: souhlasit)sedět ned
  souhlasit ned
 James said they'd got home at 2 am and Paul said the same, so that ties in.
 James řekl, že přišli ve dvě ráno, a Paul říkal to samé, takže to sedí (or: souhlasí).
tie in with [sth] vi phrasal + prep (be consistent with)souhlasit s ned + předl
  být v souladu s ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
  (něčemu)odpovídat ned
 This pottery fragment is 500 years old, which ties in with what archaeologists believe about the age of the settlement.
tie [sth] in vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (connect with [sth])začlenit, včlenit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  spojit, propojit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 This is a great idea, but it doesn't seem to fit with the rest of the novel. I'm not sure we can tie it in.
tie in vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (occur at coordinated time) (časově)navazovat ned
  (časově)navazovat na sebe ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 Our train gets in at 19:00 and the concert starts at 19:30, so that ties in.
tie in with [sth] vi phrasal + prep (occur at coordinated time with) (časově)navazovat na ned + předl
 You want to meet for lunch? We'll be in town at midday anyway, so yes, that ties in with our plans.
tie [sth/sb] up,
tie up [sth/sb]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(fasten or secure with rope)přivázat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  svázat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
Poznámka: A hyphen is used when the term is a noun
tie [sth/sb] up,
tie up [sth/sb]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
figurative (keep occupied)zaměstnat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
tie [sth] up,
tie up [sth/sb]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
figurative (end, bring to a conclusion) (obchod apod.)uzavřít dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
black-tie n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood." (of men's formal evening wear)překlad není dostupný
black tie nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (men's formal evening wear) (pánské formální oblečení)Black Tie mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The men had to wear black tie for the company's Christmas dinner.
black-tie n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood." (event: requiring men's formal wear)překlad není dostupný
bow tie nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (bow-shaped necktie) (k obleku)motýlek mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
Poznámka: A hyphen is used when the term is an adjective.
 Alan was wearing a bow tie.
bow-tie n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood." (dinner, etc.: formal)formální přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  slavnostní přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 He's been invited to a bow-tie dinner.
 Byl pozván na formální večeři.
tie the knot v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (get married)vzít se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Tom and Rachel tied the knot at the church last night.
necktie nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (tie worn around the neck)kravata žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  (zastaralý výraz)vázanka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 I won't work in an office that requires me to wear a necktie.
 Nebudu pracovat v kanceláři, kam bych musel nosit kravatu.
tie [sth] down vtr + adv (fasten with rope)uvázat, přivázat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
tie [sb] down vtr + adv figurative (restrain, restrict [sb](přen.: někoho omezovat)svazovat ned
  (přen.: někoho omezovat)svázat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (přen.: někoho omezovat)spoutat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
tie [sth] in with [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (connect [sth] with [sth])spojit s, propojit s dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  najít spojitost mezi dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 Detectives are trying to tie in the witness accounts and CCTV footage with what they suspect happened.
tie [sth] in with [sth],
tie in [sth] with [sth]
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(coordinate timing of) (časově)spojit s dok + předl
 The publishers want to tie in the book launch for the famous poet's biography with the centenary of his death.
 Vydavatelé chtějí spojit vydání biografie známého básníka s výročím jeho smrti.
tie the knot v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative, informal (get married) (svatba)vzít se
 When is your sister going to tie the knot?
tie-up nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (traffic hold-up) (dopravní)kolona žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  (dopravní)zácpa žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
tie-dye n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood." (relating to tie-dying fabric)batikovaný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
tie-dye nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (technique of coloured patterns on fabric)batika žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
white tie nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (men's formal dress) (oblek pro formální události)white tie mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 I'll be wearing white tie to the mayor's ball.
white tie nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (men's bow tie) (doplněk mužského obleku)bílý motýlek příd + m
 Ron was wearing a white tie with his tux.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "tie one on":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'tie one on'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama
Nahlásit nevhodnou reklamu.