throw

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈθrəʊ/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/θroʊ/ ,USA pronunciation: respelling(thrō)

Inflections of 'throw' (v): (⇒ conjugate)
throws
v 3rd person singular
throwing
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
threw
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
thrown
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
throw [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (propel through the air)hodit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Hurry up and throw the ball!
 Hodil míč svému kamarádovi.
throw [sth] to [sb] vtr + prep (hurl for [sb] to catch) (předat někomu něco hozením)hodit po dok + předl
  (někomu něco)hodit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Steve threw the keys to Janet so that she could unlock the door.
 Steve hodil Janet klíče, takže si mohla odemknout dveře.
throw [sb] [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (hurl for [sb] to catch) (předat někomu něco hozením)hodit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Throw me that towel, would you?
 Hodíš mně ten ručník, že?
throw [sth] at [sth/sb] vtr + prep (hurl in the direction of) (něco po někom)mrštit po dok + předl
 Johnny was told off for throwing a book at his brother.
 Johnny dostal vynadáno, že po svém bratrovi mrštil knihu.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
throw nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (toss)hod mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The throw was a good one and went right to the other guy.
 Byl to dobrý hod a šel přímo na toho druhého hráče.
throw nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (blanket)deka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  přehoz mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 There is a throw beside the couch that you could use to cover yourself if you get cold.
throw nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (scarf) (přes šaty)šál mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  (přes šaty)šátek mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  (přes šaty)přehoz mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 You should wear your new velvet throw with that dress.
throw nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (act of throwing dice) (kostkami)hod mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  (kostkami)hození spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  (kostek)vržení spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 It was a strong throw that bounced off the side of the table.
throw nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (result of dice toss) (výsledek hodu)kostky ž mnpodstatné jméno ženského rodu v množném čísle: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského v množném čísle (např. sestry, kočky, knihy).
 The throw showed a five and a four, so he lost his money.
 Na kostkách bylo pět a čtyři, takže přišel o svoje peníze.
throw nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (in wrestling) (soupeřem, ve wrestlingu)hod mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The wrestler's opponent landed heavily after the throw.
throw [sb/sth] out of [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (eject from)vyhodit z dok + předl
  házet z ned + předl
 Train passengers must not throw rubbish out of the window.
throw viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (toss the dice) (kostky)házet ned
  (kostky)vrhat ned
 It is your turn to throw.
throw [sth/sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (cause to move violently) (pohybovat s něčím)házet s ned + předl
  pohazovat s ned + předl
 The rough seas threw the ship from side to side.
 Divoké moře házelo s lodí ze strany na stranu.
throw [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (overwhelm) (někoho, ohromit)dostat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (někoho)ohromit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The way he lost his temper totally threw me and I had to leave.
 To, jak se přestal ovládat, mě úplně dostalo a musela jsem odejít.
throw [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (confuse) (někoho)zmást dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (někoho)rozhodit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The news threw him because it was not what he expected.
throw [sb/sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (cause to fall) (něco, někoho)shodit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (něco, někoho)povalit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (něco, někoho)svalit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 He was thrown to the ground when the other skier hit him.
throw [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (pottery) (něco na kruhu, hrnčířství)vytočit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 She threw a new vase in her pottery class.
throw [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (cast dice) (kostky)hodit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (kostky)vrhnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 He blows on the dice before throwing them.
throw [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (flip a switch) (vypínač)zmáčknout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (vypínač)stisknout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 She threw the switch and the Christmas tree lit up.
throw [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (host: a party) (akci, večírek)uspořádat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 We threw a party to celebrate the new house.
throw [sth/sb] into [sth] vtr + prep (cause to be in specific condition)uvrhnout do dok + předl
 The process was thrown into disarray when the boss changed his mind. The protesters were thrown into a panic by the arrival of the police.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Frázová slovesa
AngličtinaČeština
throw [sth] around vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." informal, figurative (ideas, etc.: exchange, brainstorm) (myšlenky apod.)šířit ned
  (přen.: myšlenky apod.)předhazovat, nadhazovat ned
throw [sb/sth] around vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." informal, figurative (treat roughly) (někým, něčím)házet s ned + předl
throw [sth] away vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (dispose of, discard)vyhodit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 I had to throw away a lot of old books that nobody wanted.
throw [sth] away vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." figurative (waste, squander)promrhat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  promarnit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 It would be a shame to throw away your talent by doing nothing with it.
throw [sth] back vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." figurative, informal (drink or consume quickly) (přen.: vypít, sníst)hodit do sebe dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 I threw back a shot of whisky and then ordered another one.
throw [sth] in vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." informal, figurative (include)přihodit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  přidat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 If you buy this computer, I'll throw in a printer for free.
 Když si koupíte počítač, přihodím vám k tomu ještě tiskárnu zdarma.
throw [sth] off vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." figurative (free yourself)zbavit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  osvobodit se od dok + předl
 I can't seem to throw off the depression I've been feeling. She managed to throw off her doubts.
throw [sb] off vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." figurative (lose: [sb] following) (někoho, kdo sleduje)setřást dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
throw [sb] off vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." figurative, informal (mislead) (přeneseně)svést ze stopy dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
  zmást dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
throw [sb] off vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." figurative informal (confuse, distract)zmást dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  poplést dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Her silly answers threw me off.
throw [sth] on,
throw on [sth]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
informal, figurative (clothing: put on hastily) (přen.: obléknout se)hodit na sebe dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
throw [sth] out,
throw out [sth]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(dispose of)vyhodit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  zbavit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Kate decided it was time to throw out her old running shoes and get new ones.
throw [sth] out,
throw out [sth]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
figurative (reject, dismiss)odmítnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  zavrhnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The case was thrown out of court due to lack of evidence. We can throw out some of the more stupid ideas right away.
throw [sb] out vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." figurative, informal (expel, evict) (přeneseně)vyhodit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Alan's parents threw him out when he refused to pay rent.
 Když odmítl Alan platit nájem, jeho rodiče ho vyhodili z domu.
throw [sth] out,
throw out [sth]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(propose or suggest casually) (návrhy)nahodit, nadnést dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  navrhnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 I'm just throwing out a suggestion here: what if Liz learned to drive?
throw [sb] over,
throw over [sb]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(jilt, break up with)rozejít se s dok + předl
  (přeneseně: někoho)hodit přes palubu dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
  (neformální, přeneseně)vykašlat se na dok + předl
throw [sth] over,
throw over [sth]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(abandon, reject)odmítnout, zamítnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 John wasn't given the materials he needed, so he threw the contract over.
throw up vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." informal (vomit)zvracet ned
 I always have to throw up after drinking too much.
throw [sth] up vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." informal (eject by vomiting)vyzvracet dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 When I'm sick, I throw everything up.
throw [sth] up vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." informal (build) (přen., hovor.: postavit)vyšvihnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The builder threw up the house in less than two months.
 Firma vyšvihla nový dům za méně než dva měsíce.
throw up [sth] vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." informal, figurative (generate, produce)vygenerovat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  vyprodukovat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Our new computer system has thrown up a few problems.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
a stone's throw nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative, informal (short distance) (přeneseně: krátká vzdálenost)co by kamenem dohodil fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 The distance from our house to hers is a stone's throw.
a stone's throw away exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." figurative, informal (nearby) (přeneseně: blízko, nedaleko)co by kamenem dohodil fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 We can easily walk to Martha's house; she lives a stone's throw away.
a stone's throw from adv + prep figurative, informal (near) (přeneseně: blízko, nedaleko)co by kamenem dohodil fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 The shop is just a stone's throw from my house.
shed light on [sth],
throw light on [sth]
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
figurative (clarify, explain)objasnit, vyjasnit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (přeneseně)vrhnout světlo dok + s
 The research project sheds light on how dolphins communicate with each other.
throw a fit v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (suffer a seizure) (způsobený nemocí)mít záchvat ned + m
  (způsobený nemocí)dostat záchvat dok + m
throw a fit,
also US: pitch a fit
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
figurative, slang (get angry) (přen.: rozčílit se)vybuchnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  vztekat se ned
throw a fit,
also US: pitch a fit
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
figurative, slang (child: have a tantrum) (o dítěti)vztekat se ned
 The child throws a fit when he doesn't like his food.
throw a party v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (host a celebration)pořádat večírek ned + m
 I will throw a party at my house for my birthday.
throw [sth] back vtr + adv (return by tossing) (míč apod.)hodit zpátky dok + přísl
 Wally threw me the ball and I threw it back.
throw [sth] down,
throw down [sth]
vtr + adv
(toss downward)zahodit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  hodit na zem dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 The tennis player angrily threw down his racquet when he lost the game.
throw down,
throwdown,
throw-down
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(competition)utkání spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  zápas mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  soutěž žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 In next week's throwdown, up to one hundred graffiti artists will be competing to win the $100,000 first prize.
throw in the towel v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative, informal (give up, admit defeat) (přeneseně: vzdát se)hodit ručník do ringu dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
  vzdát to dok + záj
 David knew he'd lost the match, but he refused to throw in the towel.
throw light on [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (clarify, explain) (přeneseně)vnést světlo do dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 The scientsts hoped to throw light on the mystery of the Loch Ness monster.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"throw" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: throw the [ball, frisbee, javelin], a [long, short, perfect, hard, strong, quick] throw, throw [pillows, cushions], více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "throw":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'throw'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.