thrilling

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈθrɪlɪŋ/US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling(thriling)

Na této stránce: thrilling, thrill

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
thrilling adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (exciting)vzrušující přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Residents of this street witnessed a thrilling drama when police arrested a burglar in the act of breaking into one of the houses.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
thrill nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (excitement)vzrušení, rozechvění spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 Alice experienced a thrill as the car went faster.
 Když auto jelo rychleji, Alice zažívala vzrušení.
thrill nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sth] exciting) (hovorově)vzrůšo spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 The rollercoaster ride was a thrill.
 Jízda horskou dráhou byla vzrůšo.
thrill [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (excite)vzrušit, rozechvět dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  vzrušovat, rozechvívat ned
 The feeling of the wind rushing by as his horse galloped beneath him thrilled Liam.
 Tato věta není překladem anglické ukázkové věty. Představa nesmrtelnosti mnoho lidí vzrušuje.
thrill viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (feel excitement)vzrušit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  rozechvět dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  rozrušit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"thrilling" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: a thrilling [show, book, read, movie, game, match], a thrilling [trip, adventure, climb, encounter], [witnessed, saw, enjoyed] a thrilling performance (by), více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "thrilling":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'thrilling'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.