three

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈθriː/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/θri/ ,USA pronunciation: respelling(thrē)

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
three,
3
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(cardinal number: 3)tři číslčíslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. [i]deset[/i] korun, [i]patý[/i] v cíli).
 Multiply that number by three.
 Vynásob to číslo třemi.
three,
3
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(symbol for number 3)trojka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 Write a three in the blank.
 Napiš na to prázdné místo trojku.
three,
3
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(people, things: set, group of 3)trojka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  trojice žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The Detroit Three were famous thieves. This set of underwear comes in a three.
 Tato věta není překladem anglické ukázkové věty. Harry, Ron a Hermiona byli nerozlučná trojka.
three,
3
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(time: 3 o'clock) (hodiny)tři číslčíslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. [i]deset[/i] korun, [i]patý[/i] v cíli).
 I'm meeting Anne at three.
three,
3
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(3 in number)tři číslčíslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. [i]deset[/i] korun, [i]patý[/i] v cíli).
 I have three coins.
 Mám tři mince.
three,
3
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(3 years of age) (roky, o věku)tři číslčíslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. [i]deset[/i] korun, [i]patý[/i] v cíli).
 When Jasper was three, his family moved to France.
 Když byly Jasperovi tři, odstěhovala se jeho rodina do Francie.
three,
3
pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday."
(people, things: 3 of them)tři číslčíslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. [i]deset[/i] korun, [i]patý[/i] v cíli).
3 nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US, written (third day of specified month) (v daném měsíci)třetího číslčíslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. [i]deset[/i] korun, [i]patý[/i] v cíli).
Poznámka: The example would be spoken "June third".
 This will be due June 3.
 Musím to odevzdat do třetího června.
3 nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. mainly UK, written (third day of specified month) (daného měsíce)třetího číslčíslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. [i]deset[/i] korun, [i]patý[/i] v cíli).
Poznámka: The example would be spoken as "(the) third of April". This date format is most commonly used in the UK, though it is gaining popularity in the US.
 Entries to the photography competition must be received by 3 April.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
three,
3
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(set of three things) (sada)po třech předl + čísl
 This set of underwear comes in a three.
 Tenhle typ spodního prádla se prodává v sadě po třech.
three nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (card) (karta)trojka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The dealer gave me a three.
three,
3
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(playing card: with 3 pips) (v kartách)trojka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The dealer gave me a three.
three nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (domino) (v dominu)trojka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 I need to draw a three.
three,
3
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(die: with 3 pips) (na kostce)trojka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
three hundred,
300
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(300 of [sth])tři sta čísl + čísl
  tři stovky čísl + ž mn
three times advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (threefold)třikrát číslčíslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. [i]deset[/i] korun, [i]patý[/i] v cíli).
 I just bought a house that is three times more expensive than my previous one.
three times advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (multiplied by three)tři krát čísl + přísl
 If you multiply three times three, you get nine.
 Tři krát tři je devět.
threefold,
three-fold
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(having three parts)trojdílný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The problem is threefold, so it cannot be solved easily.
threefold,
three-fold
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(treble, triple, times three)trojnásobný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 There was a threefold increase in sales last month.
threefold,
three-fold
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(by three, three times) (větší)třikrát číslčíslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. [i]deset[/i] korun, [i]patý[/i] v cíli).
 The size of the student body has increased threefold in the past twenty years.
threefold,
three-fold
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(stage scenery)překlad není dostupný
threefold,
three-fold
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(in three ways)na tři způsoby fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  natřikrát číslčíslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. [i]deset[/i] korun, [i]patý[/i] v cíli).
triple,
three-base hit
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(baseball)překlad není dostupný
twenty-three,
23
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(cardinal number: 23)dvacet tři čísl + čísl
 Twenty-three is the ninth prime number.
twenty-three,
23
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(23 in number)dvacet tři čísl + čísl
 The debate was adjourned at twenty-three minutes past ten.
twenty-three,
23
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(23 years of age) (roků)dvacet tři čísl + čísl
 Sue left Canada at the age of twenty-three. When I was 23, I went on a round-the-world trip.
twenty-three,
23
pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday."
(people, things: 23 of them)dvacet tři čísl + čísl
23 nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US, written (twenty-third day of specified month) (daného měsíce)dvacátého třetího čísl + čísl
Poznámka: The example would be spoken "December twenty-third".
 The store will be closed on December 23.
23 nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. mainly UK, written (twenty-third day of specified month) (daného měsíce)dvacátého třetího čísl + čísl
Poznámka: The example would be spoken as "(the) twenty-third of June". This date format is most commonly used in the UK, though it is gaining popularity in the US.
 Re: your email of 23 June, I am writing to let you know that we have cancelled your subscription.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"three" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: the number three, [section, part, page] three, [turn to, on] page 3, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "three":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'three'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.