Na této stránce: the most, most
'the most' je jiný výraz pro 'most'. Najdete jej v jednom nebo více řádcích níže.'the most' is an alternate term for 'most'. It is in one or more of the lines below.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
the most advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (more than any other)nejvíce příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 Betsy won the prize because she found the most Easter eggs. John had the most expensive car of all of us.
the most adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." US, slang, dated (outstanding)parádní, skvělý, špičkový přís
 He's so dreamy, he's just the most.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
most adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (almost all) (skoro všichni)většina žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 Most flowers are pretty.
 Většina květin je hezká.
most,
the most
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(in the greatest number)nejvíce příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 This plant has the most strawberries.
 Tento keřík má nejvíce jahod.
most,
the most
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(in greatest quantity)nejvíc příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 Tom's glass has the most milk.
 V Tomově sklenici bylo nejvíc mléka.
most adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (in greatest degree)nej- předppředpona: Část slova stojící na začátku slova před kořenem a obměňující jeho význam (např. [i]roz[/i]zlobený, [i]vy[/i]myslet, [i]nej[/i]novější).
 That is the most difficult game of all.
 Toto je nejtěžší hra ze všech.
the most adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (in the greatest measure)nejvíce příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 Father makes the most money of all of us.
 Otec z nás vydělává nejvíce.
most,
the most
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(to the greatest quantity or degree)nejvíce příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  největší měrou příd + ž
 The teacher likes him the most.
 Ten učitel ho má nejraději.
most advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (to the greatest extent) (3. stupeň příslovcí)nej- předppředpona: Část slova stojící na začátku slova před kořenem a obměňující jeho význam (např. [i]roz[/i]zlobený, [i]vy[/i]myslet, [i]nej[/i]novější).
 He wrote most clearly, and his essay was persuasive.
most of [sth] nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (majority or larger part of [sth](větší část)většina žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 Most of the soup has been eaten.
 Většina polévky je už snězená.
most pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday." (greatest number)většina žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 Most don't read newspapers, but get their information from the internet. He owns more cars than most.
 Většina lidí nečte noviny, ale dozvídají se informace z internetu.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
most advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." US, informal (almost)skoro příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  téměř příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 Most all of them are at home in the evening.
most pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday." (the majority)většina žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 Most are in favour of the proposal.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
the most | most
AngličtinaČeština
for the most part advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (mostly, largely)z větší části fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  převážně příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 I agree with you for the most part, but still have a problem with the timing of the plan.
 Z větší části s tebou souhlasím, ale mám pochybnosti ohledně načasování našeho plánu.
make the most of it v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (take advantage)vytěžit z toho maximum
 You only get one chance, so make the most of it.
make the most of your time v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (be productive)využít čas efektivně
 Isabel made the most of her time in the UK by visiting as many places as she could.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"the most" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "the most":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'the most'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.