tether

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈtɛðər/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈtɛðɚ/ ,USA pronunciation: respelling(teᵺər)

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
tether vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (fasten, attach) (na řetěz)uvázat, upoutat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
tether nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. often plural (rope, chain: fastening)řetěz mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The dogs were eager to break free from their tethers.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
reach the end of your rope,
be at the end of your rope,
also UK: reach the end of your tether,
be at the end of your tether
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
figurative, informal (be exasperated) (přeneseně)mít toho nad hlavu ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
  (přeneseně)mít toho plné zuby ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 I need a break from the kids; I've reached the end of my rope!
 Potřebuji si odpočinout od svých dětí, mám toho nad hlavu!
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"tether" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: a [neck, shoulder, girth] tether, tethered the [pony, horse, camel] to, a [horse, pony] on its tether, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "tether":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'tether'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.