tap

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈtæp/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/tæp/ ,USA pronunciation: respelling(tap)

Inflections of 'tap' (v): (⇒ conjugate)
taps
v 3rd person singular
tapping
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
tapped
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
tapped
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."
Na této stránce: tap, faucet
'tap' je jiný výraz pro 'faucet'. Najdete jej v jednom nebo více řádcích níže.'tap' is an alternate term for 'faucet'. It is in one or more of the lines below.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
tap (UK),
faucet (US)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(water faucet) (vodovodní)kohoutek m zdrob
 Robert turned on the tap and let the water run into the sink.
 Robert otočil kohoutkem a nechal vodu proudit do dřezu.
tap nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (knock made with finger) (prsty)poklepání spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  (prsty)zaklepání spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 Linda heard a tap at the window and looked up to see the postman with a parcel for her.
 Linda slyšela zaklepání na okno, vyhlédla a uviděla pošťáka, který ji nesl balík.
tap nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (poke or pat) (na rameno)poklepání spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 Jim felt Peter's tap on his shoulder and turned to see what he wanted.
 Jim cítil Petrovo poklepání na rameno a otočil se, aby zjistil, co potřeboval.
tap [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (rap with fingers) (prsty)ťukat ned
  (prsty)vyklepávat ned
 Jessica tapped the door before going in.
 Než Jessica vstoupila, zaťukala na dveře.
tap [sth/sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (poke, pat)poklepat, zaťukat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Harry went up to Catherine and tapped her on the shoulder. Beth tapped the icon for the app she wanted to open on her phone screen.
 Harry se vydal k Catherine a poklepal jí na rameno.
tap [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (music: mark beats with foot, etc.) (do rytmu)vyťukávat ned
  (do rytmu)podupávat ned
 The music started and soon everyone was tapping their feet.
 Muzika začala hrát a brzy si každý podupával nohama.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
tap nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (draught: for beer)čep mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The barman poured a pint from the tap.
tap nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal, abbreviation (bug, wiretap)odposlouchávání spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  (zařízení na odposlech)štěnice žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 Caroline suspected someone had a tap on her phone.
tap nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (metal cutting tool) (k vyřezávání závitů)závitník mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Jason used a tap to cut the threads in the nut.
tap nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (tap-dancing) (tanec)step mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Stephen does both ballet and tap.
taps nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." mainly US (nighttime bugle signal in camp) (ve vojenském zařízení)večerka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 At taps, all the lights were extinguished.
tap vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (on keyboard) (klávesnice)ťukat, datlovat ned
tap vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (recruit, accept) (talenty apod.)čerpat, odčerpávat ned
tap vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (make use of)brát, čerpat, odčerpávat ned
tap vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (sap: pierce to draw liquid) (sud)narazit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
tap vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (use liquid by opening faucet) (pivo)čepovat, stáčet ned
tap [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (cut screw threads)řezat vnitřní závit ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 Julie tapped a piece of metal to make a nut.
tap vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." colloquial (borrow money) (hovorově: požádat o peníze)pumpnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
tap [sth/sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal, abbreviation (wiretap, bug)odposlouchávat ned
 Adrian suspected someone was tapping his calls.
tap [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (resource: exploit) (rudu)těžit ned
 The mine owner was pleased to hear the workers were tapping a new vein.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
faucet nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (water tap) (vodovodní)kohoutek mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Tom filled the pot with water from the faucet.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Frázová slovesa
tap | faucet
AngličtinaČeština
tap into [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (find way of using) (přen.: něčím pozitivním)nakazit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (něčeho)využít dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Paula wished she could tap into Rachel's enthusiasm.
 Paula si přála, aby se dokázala nakazit Racheliným nadšením.
tap [sth] out,
tap out [sth]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(type) (na klávesnici, neformální)naťukat, vyťukat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (na klávesnici, hovorový výraz)nadatlovat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (na klávesnici)napsat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 George tapped out an email to his boss.
tap [sth] out,
tap out [sth]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(beat: a rhythm)zabubnovat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  vyťukat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The drummer tapped out the rhythm.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
tap | faucet
AngličtinaČeština
on tap advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (served on draught)na počkání předl + s
 The pub has a good range of beers on tap.
on tap advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." figurative, informal (readily available)k okamžitému prodeji fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 The auto parts store always keeps a selection of fan belts on tap.
tap dance nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (dance performed with clicking shoes) (typ tance)step mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 He jumped up on the table and did a tap dance.
tap dance,
tap-dance
viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
(dance with clicking shoes) (tančit)stepovat ned
 My daughter learned to tap-dance at school.
tap dancer nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sb] who dances with clicking shoes)stepař, stepařka m, ž
 The tap dancer's performance was mesmerising.
tap dancing,
tap-dancing
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(dancing with clicking shoes) (tanec)step mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  (tanec)stepování spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 My daughter's always enjoyed tap dancing.
tap out,
tapping out
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(martial arts: submission) (bojové sporty)poddání se spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  (bojové sporty)podvolení spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
tap water nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (drinking water from a faucet)voda z kohoutku fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 Would you like bottled water or tap water?
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"tap" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: drink tap water, tap [dancers, dancing], what's on tap?, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "tap":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'tap'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.