WordReference neumí přeložit celou tuto frázi, ale po kliknutí na jednotlivá slova uvidíte jejich význam:

take a job


Nepodařilo se nám najít celou frázi, kterou hledáte.
Níže vidíte heslo "take".

Podívejte se také na: a | job

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
take vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (accept, receive)vzít dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  přijmout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 His friend took the TV from him.
 Kamarád si od něho vzal televizi.
take vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (transport)vzít dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  přinést dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 He took the radio to his friend's house.
 Vzal to rádio do domu svého kamaráda.
take vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (grasp)vzít dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  popadnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 She took the money and ran to the store.
 Vzala (or: popadla) peníze a běžela do obchodu.
take [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (steal) (bez dovolení)vzít dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  ukrást dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 He didn't have the money to pay for the candy, so he just took it.
 Neměl na ty sladkosti peníze, tak je prostě vzal.
take vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (train, bus, taxi) (taxi)vzít si dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (autobus, vlak)jet ned
  brát ned
 We take a taxi home at the end of the night.
 Včera v noci jsme si domů vzali taxi.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Museli jsme jet autobusem, protože auto bylo pokažené.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Můj přítel trvá na tom, abych v noci nechodila sama a brala si taxíka.
take [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (snatch) (ukrást)sebrat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The robber took my purse and ran away.
 Zloděj sebral moji kabelku a utekl.
take vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (accept: form of payment)přijímat, akceptovat ned
 Do you take credit cards?
 Přijímáte kreditní karty?
take vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (time required)trvat ned
 How long did it take?
 Jak dlouho to trvalo?
take [sth] from [sb] vtr + prep (snatch, confiscate) (něco někomu, od někoho)sebrat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (někomu něco, z ruky apod.)vytrhnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 His friend took the TV from him.
 Kámoš mu sebral ovladač.
take [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (serve yourself) (obsloužit se)vzít si dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Please, take a cake from the tray.
 Prosím, vezměte si z tácu dort.
take vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (require)být třeba, být zapotřebí ned + přísl
  (být zapotřebí)obnášet ned
 What will it take to convince you?
 This sentence is not a translation of the original sentence. Co bude zapotřebí, abychom učinili zadost dětské chudobě?
 This sentence is not a translation of the original sentence. Málokdo ví, co to obnáší učit třídu plnou malých raubířů.
take [sb/sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (convey, transport) (odvézt, přivézt někoho)vzít dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Will you take me to the bus station?
 Vezmeš mne prosím na zastávku?
take vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (extract, quote) (citát)pocházet z, být z ned
 This line of poetry is taken from Dante's Inferno.
 Tato řádka poezie pochází z Dantova Pekla.
take nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (cinema: record scene) (natáčení)záběr mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 OK, everybody. This is going to be our fifth take. Let's get it right now. Action!
 Tak, to bude náš pátý záběr. Snažte se, ať to teď vyjde.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
take nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (fish, game caught) (povolený, u zvířat)odlov mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  (povolený, u zvířat)odstřel mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Your take is limited to three fish per month.
take nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. slang (money: earnings, takings) (finanční)zisk mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  (finanční)výnos mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  výdělek mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The take for tonight's show was three thousand dollars.
take nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sound recording) (při nahrávání zvuku)nahrávka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The second take had too much bass.
your take on [sth] nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (opinion, view)názor mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  pohled mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 What's your take on the issue?
 Jaký je tvůj názor?
a take on [sth],
[sb]'s take on [sth]
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
mainly US (version, interpretation)pojetí spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 This movie is the director's take on the classic love story.
take viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (machine: function) (hovorový výraz)chytnout se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  začít fungovat dok + ned
 We had to oil it four times before the machine would take.
 Museli jsme stroj čtyřikrát naolejovat, než se chytnul.
take viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." informal (adhere)přilepit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  přichytit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 I couldn't get the stamp to take no matter how many times I licked it.
take viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." informal (work as desired) (fungovat, jak má)zabrat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The serum doesn't always take the first time, and a second inoculation may be needed.
 Sérum ne vždy zabere napoprvé, bude možná potřeba druhé očkování.
take viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (plant: take root, grow) (zakořenit)uchytit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (zakořenit)chytnout se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 I do hope the lilac takes as I'd love a lilac hedge.
take viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative (be established, absorbed)uložit se do paměti dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 I've tried to learn a few words of Japanese but they just don't seem to take.
 Zkusil jsem se naučit pár slov japonsky, ale neuložilo se mi to do paměti.
take [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (get control) (moc, kontrolu apod.)převzít dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (moci, kontrole apod.)dostat se k dok + předl
 The generals took power and exiled the President.
take [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (seize, capture)dobýt dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  získat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The army took the town after forty-eight hours of fighting.
 Armáda dobyla město po 48 hodinách boje.
take [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (fish, game: catch) (zvěř)ulovit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (zvěř)odlovit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 We took ten brace of pheasants at the shoot.
take [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (move)převézt dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  přesunout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  přemístit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The conveyor belt takes the part to the next station.
take [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (arrest)zadržet dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  zatknout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The police took the criminal without any problems.
take [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (cost) (o ceně)stát ned
 How much will it take to buy this car?
 Kolik bude stát koupě tohoto auta?
take [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (money: win, earn)vyhrát dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  vydělat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  získat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 He took thousands of dollars at the casino.
take [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (use, run on) (pro fungování)využívat ned
  (pro fungování)vyžadovat ned
  (pro fungování)potřebovat ned
 This camera takes long-life batteries.
take [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (sit down on)sednout si dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  posadit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Please come in and take a seat.
 Prosím, pojď dovnitř a sedni si.
take [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (admit, accept) (studenty apod.)přijmout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (studenty apod.)přijímat ned
  (studenty apod.)brát ned
 We only take the most intelligent students in this college.
take [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (enrol in, study)přihlásit se na dok + předl
 I decided to take French next term.
 Rozhodl jsem se, že se příští rok přihlásím na francouzštinu.
take [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (wear: shoe size) (velikost bot)mít ned
 I take a size six in boots, but a size five in shoes.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Většinou mám boty desítky, ale v tomhle obchodě si musím kupovat jedenáctky.
take [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (wear: clothing size) (velikost oblečení)mít ned
 What size do you take?
 Jakou máš velikost?
take [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (ingest) (léky)brát ned
  (léky)vzít si dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 He takes the medicine without complaining.
take [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal, figurative (cheat, rob) (někoho)okrást dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (někoho)ošidit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (někoho)podvést dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 He realized that he had been taken when the camera he bought had no working parts inside.
take [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (endure)vydržet dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  přežít dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  snést dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 I can't take it any more! Let me out of here!
 Už to nevydržím! Dostaň mne odsud!
take [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (amount: accept as payment) (o platbě)přijmout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (o platbě)vzít dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Will you take three hundred pounds for the table?
take [sth] from [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (derive from) (inspiraci apod.)čerpat ned
  (inspiraci apod.)brát ned
 This musical takes its inspiration from a Shakespeare play.
take [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (bath, shower: use)vykoupat se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  vysprchovat se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 I am so dirty. I really need to take a bath.
 Jsem hrozně špinavý. Opravdu se musím vykoupat.
take [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (use for flavour) (pro dochucení)dávat ned
 I take two sugars in my coffee.
 Do kávy si dávám dva cukry.
take [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (go on: vacation) (na prázdniny apod.)jet dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 We took a holiday in Argentina last year.
 Loni jsme jeli na dovolenou do Argentiny.
take [sth] away vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (remove) (pryč)odnést dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (pryč)vynést dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Yes, please take the rubbish.
take [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (kill, end: a life) (přen.: vzít život)vzít dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  zabít dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  usmrtit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The murderer has taken many lives.
take [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (game: capture) (figurku při hře)sebrat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (figurku při hře)vzít dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 He took one of his opponent's pawns in the chess game.
take [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (baseball: not swing)překlad není dostupný
 The batter always takes the first pitch.
take [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (do, sit: a test, exam) (zkoušku, test)dělat ned
  (zkoušku, test)mít ned
 I'm taking my chemistry exam on Wednesday.
take [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (view in a certain way) (něco určitým způsobem)vzít dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 I don't know how to take what you just said. This is important work; we need to take it seriously.
take [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (image: capture) (fotku)udělat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The photographer took several shots of the bride and groom. I always take loads of photos when I'm on holiday.
take [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (interpret)vykládat si ned
  brát si ned
 Don't take it like that! That's not what I meant.
 Nevykládej si to tak! Tak jsem to vůbec nemyslel.
take [sth] from [sth] vtr + prep (confiscate) (někomu něco)sebrat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (někomu něco)vzít dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (někomu něco)zabavit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The teacher took the magazine from the student.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Frázová slovesa
AngličtinaČeština
take [sb] aback vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (surprise) (někoho)ohromit, udivit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (někoho)překvapit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (někoho)zaskočit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
Poznámka: Often in passive.
 She declined his offer of a job, which took him aback. I was really taken aback when she reacted so angrily.
take after [sb] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] informal (parent: resemble) (jednom z rodičů)být po inf + předl
  (jednomu z rodičů)podobat se ned
 Many people say that Maria takes after her grandmother. Sam really takes after his father.
take after [sb] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] US (chase)stíhat, pronásledovat ned
  (někom)jít po ned + předl
 The boys took after the dog when it ran off with their ball.
take [sth] apart,
take apart [sth]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(dismantle, disassemble)rozložit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  rozmontovat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  rozebrat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 She was a good mechanic and could take an engine apart in less than three hours.
take [sth] apart,
take apart [sth]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(analyze)analyzovat ned
  rozebrat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
take [sb] aside,
take aside [sb]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(talk to privately) (přen.: s někým si promluvit)vzít si stranou dok + přísl
 My dad took me aside and told me I'd better not do that again.
 Otec si mě vzal stranou a řekl mi, že už to nikdy nesmím udělat.
take [sth] away,
take away [sth]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(number: subtract from another) (číslo)odečíst dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
take away [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] UK (buy to consume off premises) (koupit balené jídlo)vzít s sebou dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 Shall we buy some chips to take away?
 Vezmeme si nějaké hranolky s sebou?
take [sth] away vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." figurative (glean, learn) (přeneseně)odnést si dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  zapamatovat si dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  naučit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The lesson to take away from this story is that everyone is special in some way.
 Měli bychom si z toho odnést ponaučení, že každý je nějak zvláštní.
take away from [sth] vi phrasal + prep informal (detract)ubírat na ned + předl
  odvádět pozornost od ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 Her foul mouth takes away from her attractiveness.
 Její nevybíravá slova jí ubírají na přitažlivosti.
take [sth] back,
take back [sth]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(retract [sth](v čase)vzít zpět dok + přísl
  (v čase)vrátit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 I wish I could take back what I said in anger. You can never really take back an insult once you've made it.
 Kéž bych mohla vzít zpět, co jsem řekla ve vzteku.
take [sth] back,
take back [sth]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(reclaim [sth])vzít si nazpět dok + přísl
  vzít si zpět dok + přísl
  znovu získat přísl + dok
take [sth] back,
take back [sth]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(return bought item) (zakoupené zboží apod.)vrátit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
take [sth] down,
take down [sth]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(make a written note of) (napsat poznámku)poznamenat si
 The policeman took down his name and address and told him not to leave town.
take [sb] down vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." figurative (reduce [sb]'s self-esteem)přivést k rozumu dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
  (hovorový výraz: někoho)zpražit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Frank was a bit pompous at first, but the new teacher took him down a notch.
 Frank byl zpočátku trochu namachrovaný, ale nová učitelka ho přivedla k rozumu.
take [sth] for [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (consider to be)považovat za, pokládat za ned + předl
 I will take that for an answer.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
take a battering,
get a battering,
receive a battering
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(be beaten, damaged)dostat nabito dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
  nechat se zmlátit dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
be in the driver's seat,
take the driver's seat,
have the driver's seat,
be in the driving seat
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
figurative (have control)řídit, vést ned
  (přeneseně)být u vesla ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 If he thinks he can lead the team better, let him have the driver's seat.
catch a cold,
catch cold,
take a cold
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(contract cold virus)chytit rýmu dok + ž
  nachladit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 If you go out in this rain without a coat you're liable to catch a cold.
catch fire,
catch on fire,
also UK: catch light,
catch alight,
also US: take fire
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(ignite)vzplanout, vznítit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Gasoline can catch fire very easily. If you knock that candle onto the rug, it will catch on fire.
double take,
also UK: double-take
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(surprised response)překlad není dostupný
 Dan thought no one noticed his double take when the eccentrically dressed man passed him in the street, but I did.
get a thrashing,
take a thrashing
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
informal (be beaten physically)dostat na zadek dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
  (fyzicky)schytat to dok + záj
 Petros regularly took a thrashing from his violent father.
get a thrashing,
take a thrashing,
be given a thrashing
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
figurative, informal (be defeated: at sport, etc.) (přeneseně: prohrát)dostat na zadek dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
  (neformální: ve sportu)schytat to dok + s
 The Democrats took a thrashing on Election Day.
give and take,
give-and-take
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
informal (compromise)dávat a brát fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 Marriage is all about give and take between the partners.
 Manželství je o tom, kolik budou partneři dávat a brát.
give or take [sth] exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." informal (plus or minus) (úsloví: přibližně)plus mínus s + s
  (úsloví: přibližně)tak nějak přísl + přísl
 I've been away from home for three months, give or take a few days.
 Budu pryč z domova tři měsíce, plus mínus pár dní.
give or take exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." informal (more or less) (úsloví: přibližně)plus mínus s + s
  asi příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 My new car cost $9000, give or take.
take [sth] lying down adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal, figurative (not resisting or fighting back)překlad není dostupný
 The worker refused to take his dismissal lying down, vowing to take his employer to court.
not take kindly to [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (not welcome)nemít rád ned + přísl
  nepřijmout dobře dok + přísl
  nekvitovat s povděkem ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 I do not take kindly to people who don't know me calling me 'honey'.
outtake,
out-take
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(TV, cinema: deleted scene) (ve filmu)vystřižená pasáž příd + ž
take a bashing,
get a bashing,
take a bashing,
suffer a bashing
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
informal (be beaten physically)dostat výprask, dostat nářez dok + m
take a bashing,
get a bashing,
suffer a bashing
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
figurative, informal (be defeated) (přeneseně: prohrát velkým rozdílem)dostat výprask dok + m
 The team took a bashing in today's match, losing 6-0.
take a bashing,
get a bashing,
receive a bashing,
be given a bashing
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
figurative, informal (be attacked verbally, in writing) (přen.: slovní)dostat výprask, dostat nářez dok + m
 The movie took a bashing from the critics.
take a bath,
also UK: have a bath
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
mainly US (bathe) (ve vaně)vykoupat se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (ve vaně)koupat se ned
 I prefer to take a shower, while others like to take a leisurely bath.
take a bow v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (bow for applause) (poděkovat za potlesk)uklonit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 At the end of a play it's customary for the actors to take a bow at the front of the stage.
take a break v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (have a rest)dát si přestávku dok + ž
  dát si pauzu dok + ž
 Take a break - we'll finish painting the door frames later.
take a call v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (accept a telephone call) (herci při potlesku)znovu přijít na jeviště
 I'm sorry to interrupt but I need to step outside to take a call. I may need to take a call during the meeting.
take a chance v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (act on a possibility)risknout to dok + záj
  zkusit to dok + záj
  zkusit štěstí dok + s
 Yes, it's possible I won't win, but I'll take a chance.
 Ano, je možné, že nevyhraju, ale risknu to.
take a chance v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (gamble, risk [sth](s někým apod.)zkusit to, risknout to dok + záj
 She took a chance on him, promoting him despite his lack of experience.
take a course,
take a course in [sth]
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(attend classes, study) (něčeho ve škole)chodit na hodiny ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
  (něco ve škole)přihlásit se na dok + předl
 I once took a course in physics - I couldn't understand a word of it!
 Jednou jsem se přihlásil na fyziku – nerozuměl jsem jedinému slovu!
take a crack at [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (attempt [sth])zkusit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  pokusit se o dok + předl
 I can't finish this crossword puzzle - do you want to take a crack at it?
take a crack at [sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." slang (criticize [sb])kritizovat ned
 It's easy to take a crack at his new girlfriend- she's ugly, stupid, and unemployed.
take a dig at [sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (criticize or attack verbally)popichovat, dráždit ned
 Sally's been taking digs at her colleagues, and they're not pleased about it.
take a look v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (look casually at [sth/sb])podívat se na dok + předl
  kouknout na, mrknout na dok + předl
 There's a sale on at this gallery; shall we take a look?
take a look v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (inspect, investigate [sth/sb](něco)prozkoumat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 I don't know much about engines but I'll take a look.
take a nap v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (have a short sleep)zdřímnout si dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (krátce)prospat se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 My father usually takes a nap in the afternoon. I often take a nap after lunch.
take a peek v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (look briefly, furtively)letmo se podívat na fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  (neformální)mrknout se na dok + předl
  (neformální)omrknout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Julia knew the food was ready on the table in the dining room, and couldn't resist taking a peek.
take a peek at [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (look briefly, furtively)podívat se na dok + předl
  (neformální výraz)mrknout se na dok + předl
 I want so badly to take a peek at my presents, but I'll wait till Christmas.
take a peep at [sth/sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (quickly look at)omrknout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  mrknout na dok + předl
take a photograph v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (capture [sb] or [sth] on camera)vyfotit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  vyfotografovat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  udělat fotku dok + ž
take a picture v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (capture [sb] or [sth] on camera) (někoho)vyfotit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (někoho)vyfotit si dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 You look lovely in that dress – wait there, I'll take a picture.
take a raincheck v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative, informal (postpone [sth])odložit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 I can't meet you tonight; can I take a raincheck for next week?
take a reading v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (measurement: observe, record) (měření stavu elektřiny apod.)odečíst dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The electric company meter reader takes a reading at our house every month.
take a rest v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (have a break)dát si přestávku
  dát si pauzu
 You can't just stop and take a rest when you're running a marathon!
take a second look v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (re-examine)podívat se důkladněji
 Let's take a second look: we may have missed some important clues.
take a shine to [sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (take a liking to [sb])být okouzlen ned + příč
  být oslněn ned + příč
  oblíbit si dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 She took a shine to him from the first time they met.
take a shot at [sth],
have a shot at [sth]
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
informal, figurative (attempt [sth])vyzkoušet, zkusit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 I'd like to learn to play golf, so one day I think I'll take a shot at it.
take a shot at [sth/sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (fire at, try to hit [sth/sb])vystřelit na dok + předl
 When you see the target appear, aim your gun and take a shot at it. I took a shot at the deer, but I missed.
take a shower v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (wash under a water spray)osprchovat se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  dát si sprchu dok + ž
  vlézt pod sprchu dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 I'm sweating like a horse – I'd better go and take a shower.
take a stab,
have a stab
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
informal, figurative (attempt, try [sth])překlad není dostupný
take a stab at [sth],
have a stab at [sth]
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
informal, figurative (attempt, try [sth])pokusit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  zkusit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
take a stab at doing [sth],
have a stab at doing [sth]
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
informal, figurative (attempt [sth])pokusit se o dok + předl
  zkusit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
take a stand,
make a stand
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(state your opinion clearly) (pro nebo proti)zaujmout stanovisko dok + s
 You have the choice of taking a stand or not having your views heard.
take a stand against [sth/sb],
make a stand against [sth/sb]
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(maintain opinion against opposition)postavit se proti dok + předl
 Are you going to take a stand against the government's crackdown on the press?
take a test v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (sit an exam or quiz) (ve škole např.)psát test ned + m
  (ve škole např.)napsat test dok + m
 I have to take a test in biology next week.
take a toll,
take its toll
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
figurative (have a negative impact) (přeneseně: působit negativně)vybírat si svou daň ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 Stress has really taken a toll on David's health lately.
 Stres si v poslední době na Davidovi opravdu vybírá svou daň.
take a trip v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (go on a journey)jet na výlet dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
  cestovat ned
  vyrazit na cesty dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 Next spring my husband and I are going to take a trip to New Zealand.
take a turn v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (have one's chance, have a go)vystřídat se, prostřídat se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  přijít na řadu dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 The teacher said the kids had to wait if they wanted to take a turn on the rides.
 Učitelka řekla dětem, že musejí počkat, aby se na kolotoči všichni vystřídali.
take a turn v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (change)změnit se ned
  dojít ke změně dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
  (přen.: rychle se změnit)nabrat rychlý spád dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
take a walk v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (go for a stroll)jít na procházku dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
  projít se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 I asked my girlfriend if she would like to take a walk with me.
take a walk interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" slang (go away) (hovor.: odejít)jít někam dok + přísl
 He started getting on my nerves, so I told him to take a walk.
 Začal mě štvát, tak jsem mu řekla, ať jde někam.
take a while v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (be fairly time-consuming)trvat dlouho ned + přísl
  trvat ned
 This sentence is not a translation of the original sentence. Objednal jsem si balík na internetu, ale doručení bude trvat.
take a wild guess v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (make an uneducated estimate)hádat ned
  tipovat ned
 I've no idea how many beans are in the jar, but I'll take a wild guess and say 5000.
 Nemám tušení, kolik je v té sklenici fazolí, ale budu hádat a řeknu 5 000.
take account of [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (take into consideration)vzít v úvahu dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 If you use a pesticide, you must take account of various health and safety considerations.
take action v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (act, do [sth] practical)jednat ned
  konat ned
 We can't just ignore the situation - we must take action.
 Nemůžeme tu situaci jen tak ignorovat, musíme jednat.
take advantage of [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (make the most of)využít dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (přeneseně)vytěžit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 I took advantage of the situation.
take advantage of [sb/sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (exploit)využít ve svůj prospěch dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
  zneužít dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 People who run scams try to take advantage of gullible internet users.
take advantage vtr + n (exploit [sb](něčí dobroty apod.)zneužívat ned
  (někoho)využívat ned
 I know she's very generous, but you shouldn't take advantage!
take advice v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (receive guidance)nechat si poradit dok + dok
  poslouchat rady ned + ž mn
 She's a very independent young woman: she refuses to take advice from anyone.
 Je to nezávislá mladá žena, odmítá si nechat od kohokoli poradit.
take aim vtr + n (point a weapon) (zbraní)zamířit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 He raised his gun and took aim.
take aim at [sth/sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (point a weapon at)namířit na dok + předl
  mířit na ned + předl
 I saw a sniper taking aim at us from a second-story window.
take an interest in [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (get involved, participate in)účastnit se ned
  zapojit se do dok + předl
 Helena always takes an interest in the village fair.
take an oath v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (pledge)přísahat
  složit přísahu
 The president took an oath to defend our constitution.
take [sth] away vtr + adv (confiscate) (někomu něco)sebrat odk
  zkonfiskovat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (někoho o něco)připravit o dok + předl
 If you take away people's guns, they won't be able to kill you.
take [sth] away vtr + adv (remove) (pryč)odvést, odnést dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Will you take the dog away before he knocks everything over?
 Můžeš odvést toho psa, než něco převrhne?
take away preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (minus)minus příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  bez předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 Eight take away three is five.
 Osm minus tři je pět.
take [sth/sb] by storm v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (attack and conquer)dobýt dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  vzít útokem dok + m
take [sth/sb] by storm v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (be a sudden success)náhle uspět, nenadále uspět přísl + dok
take care vtr + n (be cautious or attentive)opatrovat se ned
  dávat na sebe pozor ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 You have to take care when crossing a busy street during rush hour.
take care interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (be cautious)opatrovat se ned
  dávat na sebe pozor ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 Take care - that spider could be poisonous!
take care with [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (be careful)dávat pozor na dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
  opatrně s přísl + předl
 Take care with that wedding cake; you don't want to drop it!
 Opatrně s tím svatebním dortem, ne abys ho upustil!
take care of [sb/sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (tend)pečovat o ned + předl
  starat se o ned + předl
 I took care of my mother in the final months of her life.
take care of [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (handle)postarat se o dok + předl
  zařídit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Phil will take care of the travel arrangements.
take care interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (said on parting) (rozloučení)dávej na sebe pozor fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  (rozloučení)měj se fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 Take care, and see you next week!
take charge vtr + n (take command, control)převzít vedení dok + s
  převzít kontrolu dok + ž
take charge of [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (take command or control of [sth])převzít vedení nad dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
  převzít kontrolu nad dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
take control of [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (take charge or command of)převzít kontrolu nad dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
  (situaci apod.)kontrolovat ned
 The cops had a rough time taking control of the situation once the riot broke out.
 Pro policisty bylo těžké převzít kontrolu nad situací poté, co vypukly nepokoje.
take cover v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (seek shelter)schovat se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  ukrýt se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 It was raining so hard we had to take cover in a shop doorway.
 Pršelo, a tak jsme se schovali ve vchodu do obchodu.
take credit v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (accept recognition: for [sth](někoho jiného)přivlastňovat si úspěch ned + m
  sklízet uznání ned + s
 The researcher did all the work, but the professor took credit for it. He takes credit for my work.
take [sth] down,
take down [sth]
vtr + adv
(disassemble, dismantle)složit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  rozebrat, rozložit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The campers took the tent down and packed it away in the car.
 Táborníci složili stan a sbalili ho do auta.
take effect v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (work, have an influence)začít působit dok + ned
  (neformální)zabrat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Within half an hour the tablets took effect and the pain disappeared. The poison quickly began to take effect.
 Za půl hodiny prášky zabraly a bolest se vytratila.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "take a job":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'take a job'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.