tab

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈtæb/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/tæb/ ,USA pronunciation: respelling(tab)

Inflections of 'tab' (v): (⇒ conjugate)
tabs
v 3rd person singular
tabbing
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
tabbed
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
tabbed
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
tab nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (flap of material) (na oblečení)poutko spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 The pockets were hidden by tabs that could be buttoned down.
tab,
pull tab
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(ring pull on drink can) (na konzervách)otevírací kroužek příd + m zdrob
 Hannah pulled off the tab to open the can.
tab,
Tab
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(tabulator: computer key) (klávesa)tabulátor mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Mark hit tab to move between the cells of his table.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
tab nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. abbreviation (tabulation: indentation of text)tabulátor mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Beth set up a tab to indent the first line of her text.
tab nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (computing: page marker) (prohlížeče)panel mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 When I'm working, I find it useful to have all the different resources I use open in different tabs in my browser.
tab nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (book, file: section marker) (do knihy)záložka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 Alison turned to the P tab in her address book to look up Pippa's phone number.
tab nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US, informal (restaurant bill) (v restauraci)účet mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The group of friends split the tab at the end of the evening.
tab nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK, regional, slang (cigarette) (hovorový výraz: cigareta)cígo spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  (hovorový výraz: cigareta)žváro spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 Peter nipped out for a packet of tabs.
tab nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. slang (tablet: drugs) (hovorový výraz: droga)tabletka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 Oliver was tripping after dropping a tab of acid.
tab nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (flap of paper, cardboard)překlad není dostupný
 To assemble the box, insert the tabs in the corresponding slots.
tab viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (computers: add indent)použít tabulátor dok + m
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
keep tabs on [sb/sth],
keep a tab on [sb/sth]
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
figurative, informal (monitor)pečlivě sledovat přísl + ned
  hlídat, kontrolovat ned
 A business should keep tabs on what its competitors are doing.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Slovní spojení: [press, hit] the tab key, tab to the [right, left], tab through the [options, cells], více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "tab":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'tab'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama
Nahlásit nevhodnou reklamu.