swim

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈswɪm/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/swɪm/ ,USA pronunciation: respelling(swim)

Inflections of 'swim' (v): (⇒ conjugate)
swims
v 3rd person singular
swimming
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
swam
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
swum
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."
Na této stránce: swim, swam
'swim' je jiný výraz pro 'swam'. Najdete jej v jednom nebo více řádcích níže.'swim' is an alternate term for 'swam'. It is in one or more of the lines below.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
swim viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (move through water)plavat ned
  zaplavat si dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 I swam to the island yesterday.
 Včera jsem plaval na ten ostrov.
 Tato věta není překladem anglické ukázkové věty. Nechceš si dnes po škole jít zaplavat?
swim nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (instance of swimming)plavání spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 I go for a swim in the lake each morning.
 Tato věta není překladem anglické ukázkové věty. Plavání je zdravé.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
swim viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." literary, figurative (glide) (přen.: hladce se pohybovat)plout ned
  (přen.: hladce se pohybovat)proplouvat ned
  (přen.: hladce se pohybovat)klouzat ned
 Fred Astaire could just swim across a room.
 Fred Astaire dokázal plout místností.
swim viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative (float) (na hladině)plavat ned
 There was a dead bug swimming in my soup.
 V mé polívce plave mrtvý brouk.
swim [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (cross by swimming) (plaváním překonat)přeplavat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Didn't somebody swim the English Channel last summer?
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
swam,
swim
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
(swim: simple past)plaval min nedminulý čas, vid nedokonavý: Nedokonavé sloveso v minulém čase.
 The kids swam in the lake all afternoon.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
swim | swam
AngličtinaČeština
sink or swim v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (fail or succeed)být hozen do vody
  bojovat o bytí a nebytí
 It's sink or swim with this final exam.
swim team,
also UK: swimming team
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(competing group of swimmers)plavecký oddíl příd + m
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"swim" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: [can, can't, know how to] swim, go for a swim, is a swim [teacher, instructor], více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "swim":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'swim'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.