swelling

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈswɛlɪŋ/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈswɛlɪŋ/ ,USA pronunciation: respelling(sweling)

From the verb swell: (⇒ conjugate)
swelling is: Click the infinitive to see all available inflections
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
Na této stránce: swelling, swell

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
swelling nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (of injury)otok mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The doctor warned Emily not to put any weight on her ankle until the swelling went down.
swelling nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (increased amount)nárůst mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 As the economy improves, we can expect a swelling in the job market.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
swelling adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (increasing in size)rozrůstající se příč nedpříčestí trpné, vid nedokonavý: Neurčitý jmenný tvar nedokonavého slovesa.
  narůstající příč nedpříčestí trpné, vid nedokonavý: Neurčitý jmenný tvar nedokonavého slovesa.
  zvětšující se příč nedpříčestí trpné, vid nedokonavý: Neurčitý jmenný tvar nedokonavého slovesa.
 The swelling river threatened to burst its banks.
swelling nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (protuberance)zduřenina žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The man had a swelling on the back of his neck.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
swell viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (expand, grow)růst, zvětšovat se, bobtnat ned
 Wendy's ankle swelled after she slipped on the wet rocks.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Boule na čele se jí začala zvětšovat.
swell viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative (get bigger) (přeneseně: zvětšovat)rozrůstat se ned
 The club started out as just a few people, but membership has been swelling over the past six months.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Společnost se začala rychle rozrůstat.
swell viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (grow louder) (zvuk)zesilovat ned
 Somebody opened the front door of the house where the party was being held, and the music swelled.
 Někdo otevřel přední dveře domu, ve kterém se zrovna konal večírek a hudba zesílila.
swell [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (increase [sth])zvýšit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  narůst dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
swell adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." US, ironic, slang (not good) (ironicky: projev nesouhlasu)vynikající, úžasný, skvělý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 A flat tire when I'm already late for work? Well, that's just swell!
 Píchlá pneumatika, když už i tak jdu pozdě do práce? To je vynikající!
swell adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." US, dated, slang (great)skvělý, parádní přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Larry's just landed a swell new job.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Larry dostal skvělou práci.
swell nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (ocean wave) (moře)dmutí, vzdouvání spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 The swell of the ocean rocked the boat gently.
 Dmutí oceánu loď jemně rozkolébalo.
swell interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" US, dated, slang (great)paráda zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
 You can make it tonight? Swell!
 Můžete to udělat dnes večer? Paráda!
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"swelling" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: a swelling [storm, cloud], a swelling [number, amount, quantity[ (of), [manage, deal with, direct] the swelling number of, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "swelling":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'swelling'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.