sweet

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈswiːt/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/swit/ ,USA pronunciation: respelling(swēt)

Inflections of 'sweet' (adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."):
sweeter
adj comparative
sweetest
adj superlative

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
sweet adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (sugary)sladký přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 This dessert is very sweet.
 Tento zákusek je velmi sladký.
sweet adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (lovable)roztomilý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 You have a sweet dog.
 Máte roztomilého psa.
sweet adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (not salted) (opak slaného)sladký přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 I prefer sweet snacks to salty ones.
 Mám raději sladkou svačinu než slanou.
sweet adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (pleasing to the ear) (přeneseně)sladký přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  libozvučný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The band played a sweet melody.
 Kapela hrála sladkou melodii.
sweet adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (pleasing to the smell) (vůně)sladký přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 A sweet odour came from the kitchen.
 Z kuchyně se linula sladká vůně.
sweet nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK, often plural (piece of candy) (bonbon, čokoláda apod.)sladkost žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  cukrovinka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 We don’t keep any sweets in the house.
 Doma nemáme žádné sladkosti.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
sweet adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (water: drinkable) (o vodě: pitná)sladká přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 This fountain delivers sweet water.
sweet adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (amiable, kind) (o člověku)milý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  (o člověku)hodný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  (o člověku)příjemný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 James is a sweet man.
sweet adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (beloved)milovaný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  drahý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  nejdražší přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Happy birthday to my dear, sweet mother!
sweet adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (air: clean) (vzduch)vlahý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  (vzduch)svěží přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 We breathed the sweet air of the forest.
sweet advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." informal (sweetly)sladce příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  lichotivě příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 He talked sweet to his sister so she would help him with his homework.
sweet nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (taste: sweetness) (sladká chuť)sladkost žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 James prefers salty to sweet.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
bell pepper,
also UK: sweet pepper
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(vegetable: mild pepper) (zelenina)paprika žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 Bell peppers are often used in a salad.
bell pepper,
also UK: sweet pepper
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(plant: bears peppers) (rostlina)paprika žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 I planted tomatoes, hot peppers, and bell peppers in my garden last year.
cough drop,
also UK: cough sweet
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
often plural (throat lozenge)kapky na kašel fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  pastilky proti kašli fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 The cough drops helped to relieve Mac's sore throat. I prefer cherry-flavored cough drops.
Home sweet home. exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (preference for own home)všude dobře, doma nejlépe fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
short and sweet adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (brief, concise) (pozitivní hodnocení)krátký, stručný
 He kept his answers to the police short and sweet.
sickly sweet adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (overly sentimental) (přeneseně: příliš sentimentální)příšerně sladký přísl + příd
 That movie was so sickly sweet that I had to leave before it finished.
sickly sweet adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (cloying, too sugary)odporně sladký přísl + příd
 Her apple pie was so sickly sweet it made my teeth hurt! The smell of jasmine at night in the tropics is sickly sweet.
sweet dreams interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (sleep well) (úsloví)dobrou noc příd + ž
  (úsloví)sladké sny příd + m mn
sweet pea,
sweetpea
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(sweet-smelling flowering vine)hrachor vonný m + příd
 Sweet pea blossoms are very fragrant.
sweet pea,
sweetpea
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
informal, figurative (term of affection) (láskyplné oslovení)kulihrášek mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 My little sweet pea kissed me before he went to bed for the night.
sweet potato nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (root vegetable)sladká brambora příd + ž
  batát mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Sweet potato pie is a common dish in the cuisine of the American South. I like sweet potatoes with grated cheese on them.
sweet spot nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (most favourable point) (přeneseně)sladká tečka příd + ž
sweet tooth nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (fondness for sugary foods) (hovorový výraz)mlsný jazýček příd + m zdrob
 My little boy has a very sweet tooth: he'll eat anything sugary.
 Můj syn má mlsný jazýček, sní cokoli, v čem je cukr.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"sweet" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: UK: [cherry, lemon, orange, fruit] sweets, UK: a sweet [manufacturer, maker, seller, shop], sweet [potatoes, yams], více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "sweet":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'sweet'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama
Nahlásit nevhodnou reklamu.