sweeping

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈswiːpɪŋ/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈswipɪŋ/ ,USA pronunciation: respelling(swēping)

From the verb sweep: (⇒ conjugate)
sweeping is: Click the infinitive to see all available inflections
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
Na této stránce: sweeping, sweep

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
sweeping nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (using broom)zametání spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 At the end of the day, there was a great deal of cleaning and sweeping.
sweeping adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (affecting many) (změna)dalekosáhlý, zásadní přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The new government implemented sweeping reforms.
sweeping adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (indiscriminate)generalizující přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The speaker shocked everyone by making the sweeping assertion that men don't do housework.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
sweep viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (clean a floor)zamést dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Robert cleaned and swept before he went to bed.
 Než šel do postele, tak Robert uklidil a zametl.
sweep [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (clean: a floor)zamést dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Helen swept the kitchen floor after she'd finished cooking.
 Poté, co dovařila, Helena zametla podlahu v kuchyni.
sweep nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (act of brushing or cleaning)smetení spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  umytí spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 The bathroom floor is covered in hairs; a sweep will get it clean.
 Podlaha v koupelně je pokryta vlasy. Po smetení to bude čisté.
sweep nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (movement in an arc)mávnutí, máchnutí spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 With a sweep of his hand, the musketeer brought his sword to his enemy's throat.
 Máchnutím ruky mušketýr zabodl meč do nepřítelova hrdla.
sweep nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (betting pool)sázky ž mnpodstatné jméno ženského rodu v množném čísle: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského v množném čísle (např. sestry, kočky, knihy).
 Carol won the sweep.
 Carol v sázce zvítězila.
sweeps nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." informal (sweepstakes)překlad není dostupný
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
sweep nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (cervical sweep, membrane sweep) (technika vyvolání porodu)Hamiltonův hmat příd + m
 Elizabeth needed a sweep to induce childbirth.
sweep nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (search) (hovorový výraz)šťára žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  zátah mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The sweep of the area failed to find the criminal.
sweep nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (extent, expanse)plocha žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  (např. země)pás mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Tom stood outside his front door, looking at the sweep of the lawn in front of him.
sweep nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (long oar)překlad není dostupný
sweeps nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." US, informal (television: rating)překlad není dostupný
sweep viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (extend)táhnout se ned
  rozprostírat se ned
 The wooded slopes sweep down to a river.
sweep vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (sports: win a series) (všechny zápasy série)jasně vyhrát dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  jasně zvítězit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
sweep [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (clean: a chimney) (komín)vymést dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Alan swept the chimney, ready to light the fire over the winter.
sweep [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (spread quickly across)prohnat se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  přeřítit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Fire swept the building.
sweep off vtr + adv figurative (take, carry)vyhrát dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (hovor.: získat ceny)shrábnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 John swept off the prize.
sweep [sth] for [sth] vtr + prep (search)prohledat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The squadron swept the area for mines. The spies swept the room for bugs.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
sweeping | sweep
AngličtinaČeština
sweeping change nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. often plural (far-reaching amendments)dalekosáhlá změna
 The banking system should undergo sweeping changes.
sweeping change nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. often plural (dramatic transformation)dalekosáhlá změna
 Obama hopes to bring about sweeping change in the US healthcare system.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"sweeping" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: sweeping [changes, reforms], [enforce, implement, undergo, recommend] sweeping [changes], give sweeping [powers, authority] to, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "sweeping":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'sweeping'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama
Nahlásit nevhodnou reklamu.