sweep

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈswiːp/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/swip/ ,USA pronunciation: respelling(swēp)

Inflections of 'sweep' (v): (⇒ conjugate)
sweeps
v 3rd person singular
sweeping
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
swept
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
swept
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
sweep viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (clean a floor)zamést dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Robert cleaned and swept before he went to bed.
 Než šel do postele, tak Robert uklidil a zametl.
sweep [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (clean: a floor)zamést dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Helen swept the kitchen floor after she'd finished cooking.
 Poté, co dovařila, Helena zametla podlahu v kuchyni.
sweep nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (act of brushing or cleaning)smetení spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  umytí spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 The bathroom floor is covered in hairs; a sweep will get it clean.
 Podlaha v koupelně je pokryta vlasy. Po smetení to bude čisté.
sweep nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (movement in an arc)mávnutí, máchnutí spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 With a sweep of his hand, the musketeer brought his sword to his enemy's throat.
 Máchnutím ruky mušketýr zabodl meč do nepřítelova hrdla.
sweep nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (betting pool)sázky ž mnpodstatné jméno ženského rodu v množném čísle: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského v množném čísle (např. sestry, kočky, knihy).
 Carol won the sweep.
 Carol v sázce zvítězila.
sweeps nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." informal (sweepstakes)překlad není dostupný
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
sweep nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (cervical sweep, membrane sweep) (technika vyvolání porodu)Hamiltonův hmat příd + m
 Elizabeth needed a sweep to induce childbirth.
sweep nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (search) (hovorový výraz)šťára žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  zátah mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The sweep of the area failed to find the criminal.
sweep nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (extent, expanse)plocha žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  (např. země)pás mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Tom stood outside his front door, looking at the sweep of the lawn in front of him.
sweep nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (long oar)překlad není dostupný
sweeps nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." US, informal (television: rating)překlad není dostupný
sweep viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (extend)táhnout se ned
  rozprostírat se ned
 The wooded slopes sweep down to a river.
sweep vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (sports: win a series) (všechny zápasy série)jasně vyhrát dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  jasně zvítězit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
sweep [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (clean: a chimney) (komín)vymést dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Alan swept the chimney, ready to light the fire over the winter.
sweep [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (spread quickly across)prohnat se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  přeřítit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Fire swept the building.
sweep off vtr + adv figurative (take, carry)vyhrát dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (hovor.: získat ceny)shrábnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 John swept off the prize.
sweep [sth] for [sth] vtr + prep (search)prohledat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The squadron swept the area for mines. The spies swept the room for bugs.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Frázová slovesa
AngličtinaČeština
sweep [sth/sb] aside,
sweep aside [sth/sb]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(ignore [sth/sb](přeneseně: ignorovat)mávnout rukou dok + ž
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
sweep [sth] away vtr + adv (clear with a broom or brush)vymést dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 I swept the dirt away from the door with an old broom.
sweep [sth] away,
sweep away [sth]
vtr + adv
figurative (banish, eliminate) (přeneseně: odstranit, zbavit se)vymést dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The new leader promised to sweep away the corruption in the country.
sweep [sth] away,
sweep away [sth]
vtr + adv
(clear, destroy) (nárazem odstranit)smést dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The floodwaters swept away several trees.
sweep [sth] out vtr + adv (clear with a broom)zamést dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  vymést dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 I need to sweep out my dirty garage.
sweep out vi + adv figurative (exit haughtily) (povýšeně)odkráčet dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Nancy entered the room, saw James was there, and immediately turned and swept out.
sweep [sth] up vtr + adv (clean with a broom, brush)zamést dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  smést dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 If you are going to allow dogs in the house you need to sweep up the dog hair.
sweep up vi + adv (clean using a broom, brush)zamést dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  smést dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Once she had finished cooking, Polly swept up.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"sweep" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: sweep up the [mess, floor, room, dust], sweep [the mess, it] up, sweep out the [garage, truck bed], více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "sweep":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'sweep'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama
Nahlásit nevhodnou reklamu.