surrounding

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/səˈraʊndɪŋ/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/səˈraʊndɪŋ/ ,USA pronunciation: respelling(sə rounding)

Na této stránce: surrounding, surround

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
surrounding adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (all around, in the area)okolní přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The hotel is well situated for exploring the surrounding countryside.
 Pro objevování okolní přírody je hotel výborně situovaný.
surrounding adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (encircling, enclosing)okolní, obklupující přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Vandals had made holes in the surrounding fence.
 Tato věta není překladem anglické ukázkové věty. Okolní pozemky jsou k prodeji.
surroundings nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (environs, environment)okolí, prostředí spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 I woke up in surroundings that I didn't recognize.
 Probral jsem se v prostředí, které jsem nepozával.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
surround vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (encircle)obklíčit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (válka)obléhat ned
 The police surrounded the building.
 Policie obklíčila budovu.
 Tato věta není překladem anglické ukázkové věty. Za třicetileté války hrad obléhali a vydrancovali Švédové.
surround [sth],
surround [sb]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(be all around)obklopovat ned
 We were surrounded by lush, leafy plants.
 Obklopoval nás bujný listnatý porost.
surround nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (carpentry: edging)obrubník mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  ohraničení spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 He built a surround for the garden.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
surround nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (environment) (atmosféra)prostředí spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 The dining room has a Middle Eastern surround and live music.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"surrounding" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: [familiar, unfamiliar, comfortable, eerie, lush, immaculate] surroundings, (in) the surrounding [area, towns, counties], feels [comfortable] in her surroundings, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "surrounding":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'surrounding'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.