surround

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/səˈraʊnd/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/səˈraʊnd/ ,USA pronunciation: respelling(sə round)

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
surround vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (encircle)obklíčit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (válka)obléhat ned
 The police surrounded the building.
 Policie obklíčila budovu.
 Tato věta není překladem anglické ukázkové věty. Za třicetileté války hrad obléhali a vydrancovali Švédové.
surround [sth],
surround [sb]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(be all around)obklopovat ned
 We were surrounded by lush, leafy plants.
 Obklopoval nás bujný listnatý porost.
surround nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (carpentry: edging)obrubník mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  ohraničení spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 He built a surround for the garden.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
surround nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (environment) (atmosféra)prostředí spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 The dining room has a Middle Eastern surround and live music.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
surround sound nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (multi-speaker stereo system)prostorový zvuk příd + m
  prostorové ozvučení příd + s
 Home cinema systems are equipped with surround sound features.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"surround" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: surround the [city, enemy, bank], a [tile, surface, border, unit] surround, [troops, soldiers, tanks] surrounded the [city], více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "surround":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'surround'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.