surcharged


From the verb surcharge: (⇒ conjugate)
surcharged is: Click the infinitive to see all available inflections
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
surcharge nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (extra charge)přirážka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  příplatek mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 There's a surcharge for having breakfast in your room.
surcharge nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (excessive load)přílišná zátěž příd + ž
  přetížení spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 The surcharge of water caused the river to overflow its banks.
surcharge [sth/sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (physically overload)přetížit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The extra traffic surcharged the bridge to the point where it was on the brink of collapse.
surcharge [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (overload) (prací)přetížit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (prací)zavalit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Dan's boss surcharged him with work.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "surcharged":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'surcharged'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.