supposed

Listen:

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/səˈpəʊzd/, /səˈpəʊzɪd/

US:USA pronuncation: IPAUSA pronuncation: IPA/səˈpoʊzd, səˈpoʊzɪd/

US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling(sə pōzd, -pōzid)


From the verb suppose: (⇒ conjugate)
supposed is: Click the infinitive to see all available inflections
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."
Na této stránce: supposed, suppose

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
supposed adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (claimed, doubtful)údajný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The supposed masterpiece discovered in the old house was a fake.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
suppose [sth],
suppose that [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(consider, imagine)předpokládat ned
 Suppose Janet gets fired over your mistake; what will you do then?
 
Další překlady
AngličtinaČeština
suppose viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (guess, think)předpokládat, domnívat se ned
suppose viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (imagine that)myslet si, myslit si, domnívat se ned
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
supposed | suppose
AngličtinaČeština
be supposed to do [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (have responsibility, job) (mít za úkol, modální sloveso)mít ned
 He was supposed to finish the report by Monday, but he didn't turn it in until Wednesday.
 Měl tu zprávu dokončit do pondělí, ale odevzdal to až ve středu.
be supposed to do [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (be intended, designed) (předpoklad, i v podmiňovacím způsobu)mít ned
 This pen is supposed to write smoothly even in space.
 Tohle pero by mělo krásně psát i ve vesmíru.
be supposed to do [sth],
be supposed to be [sth]
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(be rumored) (o čem se něco říká)mít ned
  má se za to fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 This coffee is supposed to be the best, but I don't taste any difference from the cheaper brand.
 Tohle by měla být ta nejlepší káva, ale oproti levným značkám necítím rozdíl.
be supposed to do [sth],
be supposed to be [sth]
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
US (be thought, suspected) (předpoklad, v podmiňovacím způsobu)mít ned
  má se za to fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 He's supposed to be the author of all those blackmail notes.
 Měl by být autorem těch vyděračských vzkazů.
be supposed to do [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (be expected) (očekávání, i v podmiňovacím způsobu)mít ned
 It is supposed to snow this afternoon.
 Dnes odpoledne má sněžit.
be supposed to do [sth],
be supposed to be [sth]
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(be planning, scheduled) (o naplánované události)mít ned
 The Rolling Stones are supposed to be coming to Vancouver this coming April. The party was supposed to start at 8 but no one showed up until 10.
 V dubnu mají hrát ve Vancouveru Rolling Stones.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"supposed" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: the supposed [site, place, spot] (of), the supposed [site] where [he died, it took place], the supposed [site] of the lost [treasure, city, kingdom], více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "supposed":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'supposed'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.