superior

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/suːˈpɪərɪə/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/səˈpɪriɚ, sʊ-/ ,USA pronunciation: respelling(sə pērē ər, sŏŏ-)


WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
superior adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (better)lepší přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  nadřazený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The superior product is the more expensive one.
superior to [sth/sb] adj + prep (better than)lepší než příd + předl
 That car is superior to this one because it is more aerodynamic and more fuel-efficient.
superior adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (of higher rank)vyšší, nadřazený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Patricia has been moving up the ladder at work, getting promotions to superior positions every few years.
superior to [sb] adj + prep (of higher rank than) (na vyšší pozici)nadřízený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Gerald is the manager, so he is superior to Robert, who is only the deputy manager.
superior adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (self-satisfied, arrogant)nadřazený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  arogantní přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 I can't stand Paul's superior attitude.
superior nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sb] of higher rank)nadřízený, nadřízená m, ž
 If you want a pay rise, speak to your superior.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"superior" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
V seznamech: Biology, více…
Slovní spojení: superior [size, speed, strength], is made of superior quality [materials, steel], are superior in [number, strength], více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "superior":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'superior'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.