suntan

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈsʌntæn/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈsʌnˌtæn/ ,USA pronunciation: respelling(suntan′)

Inflections of 'suntan' (v): (⇒ conjugate)
suntans
v 3rd person singular
suntanning
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
suntanned
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
suntanned
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
suntan nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (tan: skin browned by the sun)opálení spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 Where have you been to get such a lovely suntan?
suntan viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." US (person: expose skin to the sun)opalovat se ned
  opálit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The hotel guests were sipping cocktails as they suntanned beside the pool.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"suntan" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "suntan":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'suntan'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama
Nahlásit nevhodnou reklamu.