sunset

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈsʌnsɛt/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈsʌnˌsɛt/ ,USA pronunciation: respelling(sunset′)

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
sunset nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (nightfall)soumrak mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  západ slunce m + s
 The hens return to the coop at sunset.
 Slepice se vracejí do kurníku za soumraku.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
sunset adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (expiring law)o skončení platnosti fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  končící platnost příd + ž
 The law has a sunset provision, and will expire after five years.
 Tento zákon má ustanovení o skončení platnosti, které omezuje platnost na pět let.
sunset nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (end of a period) (přeneseně: konec nějaké éry)soumrak mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The sunset of vinyl records came when everyone bought tape players.
 Soumrak vinylových desek nastal s příchodem kazeťáků.
sunset nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (decline) (přeneseně: života apod.)soumrak mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  (přeneseně: života apod.)sklonek mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 He is now, at age seventy-nine, in the sunset of his life.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"sunset" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: a [beautiful, gorgeous, vivid, purple, hazy] sunset, sunset [yellow, orange, red], go for a [walk, jog, run] at sunset, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "sunset":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'sunset'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama
Nahlásit nevhodnou reklamu.