sum

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈsʊm/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/sʌm/ ,USA pronunciation: respelling(sum)


Inflections of 'sum' (v): (⇒ conjugate)
sums
v 3rd person singular
summing
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
summed
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
summed
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
sum nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (total, aggregate)součet mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  suma žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The sum of two plus two is four.
sum nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (arithmetic: calculation) (matematický)příklad mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The maths teacher gave the class some sums to do.
sum nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (quantity of money) (finanční)suma žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  (finanční)částka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 It was a large sum and Rachel realised she would have to borrow some money from the bank to pay it.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
sum vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (add)sečíst dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  sčítat ned
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Frázová slovesa
AngličtinaČeština
sum [sth] up,
sum up [sth]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(summarize)shrnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  zrekapitulovat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 I would like to sum up my position by saying I'm right and you're wrong. To sum up the situation, we're in big trouble!
 Abych to shrnul, tak já mám pravdu, ty se mýlíš.
sum up vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (give a summary) (na konci řeči apod.)shrnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  říci závěrem dok + m
 The speaker was coming to the end of her talk and began summing up.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
a tidy sum nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (large amount of money) (hovor.: hodně peněz)pěkná sumička příd + ž zdrob
dim sum nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (Chinese foods served before noon with tea)překlad není dostupný
 Every culture has its own appetizers or small dishes -- Greek mezes, Spanish tapas, and Chinese dim sum are just a few.
dim sum nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (Chinese meal: light brunch or lunch)překlad není dostupný
in sum advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in brief, in short)celkem vzato
 In sum, the performance of the supervisors improved significantly as a result of the training.
large sum nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (considerable amount of money)velká suma
 His grandfather died and left him a large sum of money.
lump sum nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (money: one-off payment)jednorázová částka příd + ž
  paušální částka příd + ž
 You can get your lottery winnings as a lump sum or in annual payments. She paid off her debts in one lump sum.
lump-sum adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (payment: one-off) (platba)jednorázový přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Your family will receive a lump-sum payment in the event of your death.
 Vaše rodina obdrží jednorázovou platbu v případě vaší smrti.
sum of money nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (amount of money)peněžní částka
 Three trillion dollars is an enormous sum of money, even for the government.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"sum" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: a lump sum payment, spent a tidy sum on this [house, car, suit], made a tidy sum on the [scheme, project], více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "sum":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'sum'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.