subject

Listen:

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations noun: /ˈsʌbdʒɪkt/, verb: /səbˈdʒɛkt/

US:USA pronuncation: IPAUSA pronuncation: IPA/n., adj. ˈsʌbdʒɪkt; v. səbˈdʒɛkt/

US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling(n., adj. subjikt; v. səb jekt)


WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
subject nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (subject matter, theme)téma spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  (téma)předmět mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 What is the subject of that book?
 Co je tématem té knihy?
subject nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (school, academic) (škola)předmět mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 I am studying three subjects in the morning: Chemistry, English and French.
 Ráno mám tři předměty: chemii, angličtinu a francouzštinu.
subject nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (grammatical) (gramatika)podmět mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The subject usually comes before the verb in English.
 V angličtině bývá podmět před slovesem.
subject [sb] to [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (make [sb] undergo [sth])podrobit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The police subjected the suspect to an intense interrogation.
 Policie podezřelého podrobila důkladnému výslechu.
subject to [sth] adj + prep (conditional, depending upon) (ve frázi: podléhat něčemu)podléhající přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  závislý na příd + předl
 All new policies are subject to the boss's approval.
 Veškeré nové postupy podléhají souhlasu vedení.
subject to [sth] adj + prep (liable or prone to) (ve frázi: podléhat něčemu)podléhající přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  závislý na příd + předl
 This schedule is subject to last minute changes.
 Tento program podléhá změnám na poslední chvíli.
subject to [sth] adj + prep (under the rule of [sth](něčemu nadřazenému)podléhající přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The politicians are subject to the will of the people.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
subject adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (ruled by another)podrobený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  ovládaný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  podřízený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Historians are studying the influence of subject peoples on the nations that ruled them.
subject nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (in a clinical trial, patient) (v rámci klinické studie)subjekt mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  (v rámci klinické studie)posuzovaná osoba příd + ž
 The subject tried to stay still while the doctors looked at him.
subject nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (dead body) (mrtvola)tělo spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 The pathologist examined the subject carefully.
 Patolog pečlivě prohlédl tělo.
subject nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (conscious being)předmět zkoumání m + s
 Students, please examine the subject and tell me what you think.
subject nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (person ruled by a king)poddaný, poddaná m, ž
  podrobený mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  podřízený mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The English are subjects of their queen.
subject nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (first term of a logical proposition) (ve větě)podmět mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The first term of a proposition is usually called the subject.
subject nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (heading in memos, email, etc.) (v e-mailu apod.)předmět mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  (předmět, v záhlaví dokumentu)věc žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 Subject: next week's board meeting
subject nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (person: object of study, experiment) (zkoumaná osoba)subjekt mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
subject [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (control, rule)podrobit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  podmanit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The country was subjected to the rule of emperors for several centuries.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
change the subject v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (start talking about [sth] else)změnit téma
 Let's change the subject and talk about something less depressing.
subject matter nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (theme or topic of discussion)téma spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  námět mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  předmět mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The subject matter of today's lecture is water pollution.
subject matter nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (object of study) (zkoumání)předmět mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
subject to [sth] exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (liable to [sth])podléhat ned
  být předmětem ned + m
 The plan is subject to new fees at any time.
 Daný projekt podléhá dalším poplatkům.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"subject" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: subjected him to [torture, questioning, interrogation], [academic, school] subjects, the [book's, movie's] the subject matter, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "subject":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'subject'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.