stomach

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈstʌmək/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈstʌmək/ ,USA pronunciation: respelling(stumək)

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
stomach nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (body organ)žaludek mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Food is digested in the stomach. I ate too much and now my stomach hurts.
stomach nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (outside, belly)břicho mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  (hovorový výraz)pupek mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The man's stomach was enormous.
stomach [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative, usually with negative (tolerate) (hovorový výraz: snést)skousnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Maggie can't stomach people who are rude.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
stomach [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (eat and digest) (jídlo)strávit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
Poznámka: Usually used in the negative
 Lydia can't stomach shellfish; they always make her sick.
 Lydia nemůže strávit mořské plody, dělá se jí z nich špatně.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
empty stomach nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (state: not having eaten) (přeneseně: mít hlad)prázdné břicho příd + s
 It's not a good idea to drink alcohol on an empty stomach.
have no stomach for [sth],
have little stomach for [sth]
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
figurative (lack appetite, courage for [sth])nemít kuráž ned + ž
 John had little stomach for the task at hand.
stomach flu nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. colloquial, abbreviation (gastric infection)střevní chřipka příd + ž
stomachache,
stomach ache
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(pain in the stomach)bolest žaludku ž + m
 The kids got a stomachache from eating too much candy on Halloween.
washboard stomach,
washboard abs
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
slang, figurative (toned abdominal muscles)vypracované břicho příd + s
  (přeneseně, slangový výraz)pekáč buchet m + ž mn
 Ian was a handsome young man with a washboard stomach and muscular arms.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"stomach" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: have a stomach [ulcer, condition], have stomach cramps, has stomach problems, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "stomach":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'stomach'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama
Nahlásit nevhodnou reklamu.