still

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈstɪl/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/stɪl/ ,USA pronunciation: respelling(stil)

Inflections of 'still' (adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."):
stiller
adj comparative
stillest
adj superlative

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
still advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (as before)pořád, stále příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 He hadn't eaten breakfast, but he was still not hungry.
 Nesnídal, ale stále ještě neměl hlad.
still advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." with a negative (yet, even now)ještě ne- přísl + předp
  dosud ne- přísl + předp
 I can't talk to him; we still haven't been introduced.
 Nemůžu s ním mluvit, ještě jsme nebyli představeni.
still,
but still
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(even so)přesto spspojka: Spojuje slova nebo věty. Vyjadřuje mluvnický a významový poměr vět nebo členů (např. a, ale, a proto).
  i přesto sp + sp
 He hadn't eaten breakfast; still he was not hungry.
 Nesnídal a přesto neměl hlad.
still adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (motionless)nehybný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The still water of the lake was beautiful.
 Nehybná hladina jezera byla překrásná.
still adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (calm, silent)tichý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The still water of the lake in the morning here is beautiful.
 Tichá hladina jezera po ránu je zde překrásná.
still adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." UK (drink: not fizzy) (nápoj)bez bublinek předl + ž mn
 Please bring me some still water.
 Přineste mi prosím vodu bez bublinek.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
still adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (at rest) (nehýbat se)v klidu předl + m
  zklidněný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  uklidněný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The children were at last still and slept quietly in their beds.
still adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (silent)tichý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 It was a very still night and not a sound could be heard.
still adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (hushed)tichý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  ztichlý, utichlý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The shocked spectators, so loud a moment before, were in a still state after seeing the champion lose.
still adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (water: without waves) (o vodě)klidný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  (o vodě)nehybný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The sea looked very still and flat that day.
still adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (photography) (snímek, fotografie)statický přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The still shot was beautiful.
still nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (silence)ticho spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 In the still of the night, he took her in his arms.
still nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (stillness)nehybnost žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  klid mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The still of the morning was beautiful.
still nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (photography) (nezachycující pohyb)fotografie žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The art exhibition displayed some of his stills of birds flying.
 Ta výstava umění přinesla některé z jeho fotografií létajících ptáků.
still nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (alcohol: distilling) (pro výrobu alkoholu)destilační zařízení příd + s
  (pro výrobu alkoholu)palírna žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 This whiskey still has been used for over 40 years.
still viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (make motionless)znehybnět dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  zastavit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 He stilled the camera before taking the shot.
still [sb/sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (to silence)utišit, ztišit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 He stilled the crowd with his shocking speech.
still [sth/sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (to calm)uklidnit, zklidnit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  utišit, ztišit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 She stilled the excited children with a calming look.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
keep still vi + adj (not move)nehýbat se ned
 The mother told her son to keep still as she tried to cut his hair.
keep [sth/sb] still vtr + adj (hold steady)pevně držet přísl + ned
 You need one person to keep the cat still and another to trim its claws.
stand still viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (not move)nehýbat se ned
 Stand still or the photo will turn out blurred.
stand still viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative (not change, progress)nezměnit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Time had stood still: my grandparents' house looked exactly as it did when I was a child.
stay still viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (remain motionless)nehýbat se ned
still life nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (art form) (obraz)zátiší spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 This artist specializes in still life, but occasionally does portraits.
still life,
plural: still lifes
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(artwork) (označení díla)zátiší spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 I hung a Cezanne print on the wall: a still life of a bowl of apples.
still water nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (mineral water without bubbles)neperlivá minerální voda fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 I prefer still water to carbonated.
still-life painting nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (art form)překlad není dostupný
 The artist specializes in still-life painting.
still-life painting nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (artwork) (obraz)zátiší spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 Van Gogh did many still-life paintings of flowers.
worse still advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (even more unfortunately)a co hůř fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 Tato věta není překladem anglické ukázkové věty. Dostala jsem výpověď, a co hůř, nedostala jsem odstupné.
worse still adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (even more unfortunate)ještě horší přísl + příd
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"still" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: still my [mind, heartbeat], the still of the [day, night, evening, summer], is still in [development, progress, place], více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "still":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'still'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.