WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
start viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (begin)začít dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 We're waiting for the movie to start.
 Čekáme, než začne film.
start vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (begin)začít, zahájit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The chairman started the meeting.
 Předsedající zahájil schůzi.
start doing [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (begin doing) (něco dělat)začít dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 When she stroked the cat, she started sneezing.
 Když pohladila kočku, začala kýchat.
start vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (machine)nastartovat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Start the car. It's time we left.
 Nastartuj auto a jedeme. Je na čase.
start nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (beginning)začátek, start mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Get ready for the start of the race.
 Připravte se na začátek závodu.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
start nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (startle)leknutí spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  úlek mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 His start when he heard the news didn't seem very genuine to me; I think he already knew.
start nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (starting place) (místo startu)start mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The cars are waiting at the start.
start nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (lead, advantage) (dobrý)start mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  (dobrý)rozjezd mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Number twelve is off to a good start.
start nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (beginnings: in life or business) (obchodu apod.)začátky m mnpodstatné jméno mužského rodu v množném čísle: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského v množném čísle (např. bratři, jeleni, kameny).
 Mr. Simon gave me my start in this business.
 Pan Simon mi s obchodem pomohl v začátcích.
start viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (set out) (na cestu)vyrazit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (na cestu)vyjít dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The family started for home.
start viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (jerk)nadskočit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  trhnout sebou dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 She started at the loud noise.
start viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (come into action) (zahájit provoz, i o autě)nastartovat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 My car wouldn't start.
start viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (protrude) (přeneseně: oči)vypadnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (přeneseně: oči)vyvalit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Her eyes started from their sockets at the news.
 Při té novince jí div nevypadly oči z důlků.
start viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (participate in an event) (v závodu apod.)startovat ned
  (akce apod.)účastnit se ned
 The rookie hopes to start in the big game.
start viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (have as lowest level)začínat na ned + předl
 Houses prices here start at around $200,000.
 Ceny domů tu začínají na 200 000 dolarech.
start [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (establish)založit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  nastartovat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 My grandfather started the family business.
 Rodinný podnik založil můj dědeček.
start [sb] doing [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (cause to do [sth](někoho k něčemu)přimět dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Your words started me thinking.
start [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (sports: select [sb] to perform) (hráče ve sportu)nasadit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The manager started his best pitcher.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Frázová slovesa
AngličtinaČeština
start in vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." informal (begin, commence)začít dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  zahájit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
start off vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (begin [sth])být zahájen ned + příč
start [sth] off vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (cause to begin)zahájit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  začít dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  spustit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Tom and Stan had a big row today; I'm not sure what started it off.
start off with [sth] vi phrasal + prep informal (begin with) (něco něčím)zahájit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (čím)začít dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 I think I will start off with an appetizer and then have a main dish.
start on [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] informal (begin attacking)pustit se do dok + předl
 She started on carving the turkey with a vengeance.
start on [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] informal (begin talking about) (o něčem mluvit)začít dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 She started on again about her boyfriend, I'm tired of listening.
start out vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (begin career) (kariéra)začít dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 His father owned the company so he didn't have to start out in the mail room.
start out vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (begin)začít, zahájit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Let's start out by introducing ourselves.
start over vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (begin again)začít znovu dok + přísl
 If it doesn't look good when you finish, you need to start over -- do it again.
start [sth] up vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (machine: switch on)zapnout, spustit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  nastartovat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Start up your computer and log in to the network.
start [sth] up vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (business: open, form) (obchod)otevřít dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (firmu)založit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Melissa has started up a business from her home.
start [sth] up vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (project: initiate) (projekt, plán)zahájit, spustit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
start up vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (new business: begin operating)začít fungovat dok + ned
  zahájit činnost dok + ž
 A new company is starting up in the area and they want to recruit local people.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
flyer,
flier
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
informal (good start)rychlý start příd + m
for a start advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." informal (to begin with, in the first place)pro začátek předl + m
 We'll take names and phone numbers for a start, then later on we can get more details.
 Pro začátek si zaznamenáme vaše jména a telefonní čísla, později se dostaneme k detailnějším údajům.
fresh start nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (chance to begin anew)nový začátek příd + m
  možnost začít znovu fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 The child was moved to a different school to give him a fresh start.
 Žák byl přesunut na jinou školu, aby měl možnost začít znovu.
get off to a good start v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (begin well) (přeneseně: úspěšně začít)vykročit pravou nohou dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
  vypadat slibně ned + přísl
 Our new employee has gotten off to a good start.
 Náš nový zaměstnanec vykročil pravou nohou.
head start nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (race: starting ahead) (na startu)náskok mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 My little sister runs slowly, so I give her a head start.
head start nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (advantage) (do života)náskok mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  výhoda žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 His parents' wealth gave him a head start in life.
kick-start [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (motorcycle: start up) (motocykl)nastartovat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (hovorový výraz: motocykl)nakopnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
kick-start [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (prompt, boost) (přeneseně: povzbudit)nakopnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
kick-start nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (prompt, boost) (přeneseně: povzbuzení)nakopnutí spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
standing start nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (from standing position)ve stoje předl + m
  ze stoje předl + m
 The runners set off from a standing start.
start [sth] off with [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (begin with)začít s dok + předl
  zahájit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 I like to start my day off with a three-mile run.
start-up adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (business: new)start-up mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
Poznámka: A hyphen is used when the term is or modifies a noun.
 Most start-up businesses fail within the first two years. I'm the owner of a start-up web design firm.
startup,
also UK: start-up
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(computing: switching on) (počítače)zapnutí, spuštění spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 You should check which programs run automatically at startup.
startup,
also UK: start-up
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(machine: activation) (přístroje)aktivace žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  (přístroje)zapnutí, spuštění spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 The machine makes an odd sound on startup.
startup,
startup company,
also UK: start-up,
start-up company
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(new business)nově založená firma fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  startup, start-up mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Kirsten quit her job at a software company to join a startup. Most start-up businesses fail within the first two years.
startup,
also UK: start-up
n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood."
(relating to starting) (kapitál)počáteční přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The entrepreneurs arranged a meeting with the bank to secure their startup capital.
startup business (US),
start-up business (UK)
n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood."
(new business) (nově založená firma)nový přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"started" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "started":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'started'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.