star

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈstɑːr/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/stɑr/ ,USA pronunciation: respelling(stär)

Inflections of 'star' (v): (⇒ conjugate)
stars
v 3rd person singular
starring
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
starred
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
starred
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
star nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (celestial body)hvězda žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The Sun is one of many stars.
 Slunce je jednou z mnoha hvězd.
star nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (celebrity) (přeneseně: známá osobnost)hvězda žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  star žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  celebrita žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 She is a big Hollywood star.
 Je to velká hollywoodská hvězda.
star nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (asterisk) (symbol)hvězdička ž zdrob
 To speak to an operator, press star.
 Chcete-li mluvit s operátorem, stiskněte hvězdičku.
star [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (mark with an asterisk)označit hvězdičkou dok + ž zdrob
 The teacher starred the correct answers.
 Učitel označil správné odpovědi hvězdičkou.
star in [sth] vi + prep (play a leading role)hrát hlavní roli v ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 The famous actress stars in a new drama.
 Ta slavná herečka hraje hlavní roli v novém dramatu.
star adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (excellent, finest)excelentní přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 She is the star pupil in the class.
 Ve třídě je excelentním žákem.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
star nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (main performer) (hlavní představitel/ka)hvězda žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 Our daughter is the star of the show.
 Naše dcera je hvězdou celé show.
star,
stars
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
figurative (destiny)osud mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Go to the city and follow your star.
 Přestěhuj se do města a následuj svůj osud.
star nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (geometric figure) (tvar)hvězda žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The artists traced a star on the canvas.
star nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (prominent person) (človek vynikající ve skupině)hvězda žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 Duane is the star of the sales team.
star nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (military decoration) (hodnost)hvězdička ž zdrob
 That general has four stars.
star nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (award, rating) (hodnocení)hvězda žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  (hodnocení hotelů apod.)hvězdička ž zdrob
 This restaurant has two Michelin stars. In London, we stayed in a five-star hotel.
 Tahle restaurace má dvě michelinské hvězdy.
star [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (set with stars)ohodnotit hvězdami dok + ž mn
  udělit hvězdy dok + ž mn
 The students starred their art projects.
star [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (feature: a performer) (ve filmu)hrát ned
 The new movie stars my favourite actor.
 V tom novém filmu hraje můj oblíbený herec.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
all-star adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (featuring famous people)hvězdný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  hvězdně obsazený přísl + příd
 The new film has an all-star cast.
dwarf,
dwarf star
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(astronomy: small star) (astronomie)trpaslík mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Very small stars are called dwarfs.
gold star nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (award for schoolwork) (hodnocení ve škole)hvězdička ž zdrob
 Sylvia got a gold star for her project.
Gold Star nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (award given in Soviet Union) (medaile pro hrdiny SSSR)zlatá hvězda příd + ž
 The Soviet Union awarded the Gold Star to "heroes" of the communist state.
guest star nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (TV: famous actor playing a role) (herec, herečka)zvláštní host příd + m
 James Franco was recently a guest star on the soap opera "General Hospital".
 James Franco se nedávno objevil jako zvláštní host účinkující v telenovele Všeobecná nemocnice.
movie star,
also UK: film star
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(famous film actor) (herec, herečka)filmová hvězda příd + ž
 Now that he was a movie star everybody wanted to give him things for free.
rising star nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (up-and-coming performer) (přeneseně: umělec na vzestupu)vycházející hvězda příd + ž
shooting star,
falling star
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(meteor)meteor
 I spent all last night trying to see a shooting star.
star anise nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (spice) (koření)badyán mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Star anise lends its flavor to many things including ouzo.
Star of Bethlehem nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (Christianity: star that led the Magi) (Bible)betlémská hvězda příd + ž
 The Wise Men followed the Star of Bethlehem to the stable where Jesus was born.
star-of-Bethlehem,
summer snowflake
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(plant) (květina)snědek mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
star sign nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (one of 12 signs of the Zodiac) (zvěrokruhu)znamení spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
starfish,
sea star
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(star-shaped sea creature) (mořský živočich)hvězdice žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 We saw different kinds of starfish on the beach.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"star" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: starring in [the movie, a TV show], a [bright, lone, wandering, pulsating, glittering, shiny] star, [draw, make] a star shape, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "star":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'star'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.