squeeze

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈskwiːz/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/skwiz/ ,USA pronunciation: respelling(skwēz)


Inflections of 'squeeze' (v): (⇒ conjugate)
squeezes
v 3rd person singular
squeezing
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
squeezed
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
squeezed
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
squeeze [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (compress with the hand)zmáčknout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Robert squeezed the ketchup bottle, trying to get the last bit out.
 Robert zmáčkl láhev kečupu a snažil se z ní dostat poslední kapku.
squeeze [sth/sb] into [sth] vtr + prep (fit into a small space) (někam)vecpat, nacpat, vtěsnat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Nancy squeezed all her belongings into the car and set off for her new life.
 Nancy nacpala všechny své věci do auta a vyrazila žít nový život.
squeeze [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (fruit: extract juice from) (šťávu)vymačkat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 William squeezed the oranges to make juice for breakfast.
 William vymačkal pomeranče, aby na snídani připravil džus.
squeeze [sth] from [sth] vtr + prep (juice: extract) (šťávu z něčeho)vymačkat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Alice squeezed the juice from the lemons into a bowl.
 Alice vymačkala šťávu z citronů do misky.
squeeze nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (tight grasp) (rukou)stisknutí, zmáčknutí spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 Leon felt the squeeze of Glenn's hand on his shoulder.
 Leon cítil na svém rameni stisknutí Glennovy ruky.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
squeeze nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (financial) (přítoku peněz)omezení spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  (finanční)svízel mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
squeeze nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. slang, figurative (lover)milenec, milenka m, ž
 There's Angela and her new squeeze.
squeeze nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (crush in tight space)mačkanice žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  mačkání spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 It was a bit of a squeeze to get six people in the car, but they managed.
squeeze nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (amount squeezed)šťáva z jednoho kusu ovoce fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 Add a squeeze of lemon juice to the other ingredients and mix thoroughly.
 Vymačkejte do směsi šťávu z jednoho citronu a dobře promíchejte.
squeeze through [sth] vi + prep (pass through with difficulty) (skrz úzký prostor)protlačit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (skrz úzký prostor)protlačit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Roger squeezed through the crowd.
squeeze into [sth] vi + prep (fit into small space) (někam)namačkat se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (někam)vmáčknout se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The crowd squeezed into the small room to listen to the speaker.
squeeze [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (hug tightly) (v objetí)zmáčknout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (v objetí)stisknout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Henry caught hold of Amber and squeezed her.
squeeze [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (apply gentle pressure) (např. ruku)zmáčknout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (např. ruku)stisknout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Nancy squeezed Paul's hand to reassure him.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Frázová slovesa
AngličtinaČeština
squeeze [sb/sth] in,
squeeze in [sb/sth]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(manage to fit inside) (dovnitř)natlačit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (dovnitř)vecpat, nacpat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The box was beginning to bulge but he managed to squeeze in two more books.
squeeze [sb/sth] in,
squeeze in [sb/sth]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
figurative (fit in schedule) (do plného rozvrhu apod.)nacpat, vměstnat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The dentist was busy, but he managed to squeeze me in.
squeeze in vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (manage to fit inside)vejít se, vměstnat se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The bus was crowded, but we all squeezed in.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
squeeze [sth] out vtr + adv (extract)vytlačit, vymačkat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Polly squeezed every last drop of juice out of the lemon.
squeeze [sth] out of [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (extract)vytlačit z, vymačkat z dok + předl
 Tom squeezed the last bit of toothpaste out of the tube.
squeeze [sb] out vtr + adv (exclude, push out)vyloučit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  vyřadit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  propustit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The party closed ranks against the rebel and squeezed her out.
squeeze [sb] out of [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (exclude, push out)vyloučit z dok + předl
  vyřadit z dok + předl
  propustit z dok + předl
 My grandfather was squeezed out of his job when the new boss took over.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"squeeze" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: she squeezed his [arm, wrist, leg], squeeze into the [car, table, room, elevator], squeeze through the [door, opening, passage], více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "squeeze":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'squeeze'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.