squat

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈskwɒt/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/skwɑt/ ,USA pronunciation: respelling(skwot)

Inflections of 'squat' (adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."):
squatter
adj comparative
squattest
adj superlative
Inflections of 'squat' (v): (⇒ conjugate)
squats
v 3rd person singular
squatting
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
squatted
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
squatted
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
squat viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (sit on heels)dřepět ned
  dřepnout si dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Daisy was sitting on a deckchair and Tim came and squatted beside her.
squat viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (crouch down)dřepnout si dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 When she saw the police, Claire quickly squatted behind a low wall.
squat nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (crouching position)dřep, podřep mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  dřepnutí spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 Ben went into a squat behind the hedge to avoid being seen.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
squat adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (short; low to ground)zavalitý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 There were several squat shrubs dotted around the garden.
squat adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (person, animal: thickset and short)podsaditý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  zavalitý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 There was a squat old lady walking along the street.
squat nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. slang (nothing, negligible amount)nic zájzájmeno: Zpravidla zastupuje podstatná jména nebo přídavná jména a má tak většinou funkci podmětu, předmětu nebo přívlastku (např. já, tvůj, kdo, nic).
  (přeneseně: nic)houby
 You don't know squat about my life, so don't pretend you understand me!
squat nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (property occupied illegally) (nelegální obydlí)squat mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
Poznámka: Označení převzato z angličtiny.
 Beth was living in a squat, as she couldn't afford to pay rent.
squat nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (physical exercise) (cvik)dřep mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
squat viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (occupy property illegally)squatovat ned
 There is a group of students squatting in that house at the end of the street.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"squat" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: was in a squat position, [how, had] to squat pee, proper squat technique, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "squat":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'squat'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.