spoiled

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈspɔɪld/

From the verb spoil: (⇒ conjugate)
spoiled is: Click the infinitive to see all available inflections
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed." (US & UK)
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked." (US & UK)
Na této stránce: spoiled, spoil

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
spoiled,
UK: spoilt
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
US (child, person: overly pampered) (dítě)rozmazlený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 That child's parents have let her have her own way too much; she's spoiled. Their kids are a bunch of nasty, noisy, spoilt brats.
spoiled,
also UK: spoilt
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(food: rotten, bad) (jídlo)zkažený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Gareth poured the spoiled milk down the sink. Did you know there's some spoilt meat in the fridge?
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
spoil [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (plan: ruin) (plány)zhatit, překazit, zmařit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  hatit, mařit ned
 You told Mary we were planning a party for her birthday? You've spoiled the surprise now!
 Ty jsi řekl Mary, že na její narozeniny plánujeme párty? To jsi překazil překvapení!
spoil [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (children: indulge)rozmazlovat ned
  rozmazlit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Jack's parents give him everything he wants; they spoil him.
 Jackovi rodiče mu dávají vše, co chce. Rozmazlují ho.
spoil [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (enjoyment: ruin)pokazit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  zkazit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  zničit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Neil's bad mood spoiled the day at the seaside for everyone.
 Neilova špatná nálada pokazila všem den u moře.
spoil viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (food: go bad) (jídlo)zkazit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The fruit had been left in the bowl too long and had spoiled.
 Ovoce bylo necháno v míse příliš dlouho a zkazilo se.
spoils nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (loot, rewards of war) (válečná)kořist žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The soldiers took their spoils home with them.
 Vojáci si vzali své kořisti s sebou domů.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
spoil [sth],
spoil your dinner
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(appetite: ruin by eating [sth] else) (následkem předchozího nasycení)nejíst dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  nemít hlad dok + m
 Don't let the children eat candy this afternoon; they'll spoil their dinner.
 Nedávej dětem odpoledne sladkosti, pak nebudou jíst večeři.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
spoiled | spoil
AngličtinaČeština
spoiled brat,
also UK: spoilt brat
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
pejorative, slang (unpleasant or greedy child) (hovorový výraz)rozmazlený fracek příd + m
 Children with no siblings are often thought of as being spoiled brats.
spoiled child,
also UK: spoilt child
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(child: unpleasant, greedy)rozmazlené dítě
 If you always give in to him, he'll become a spoiled child.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"spoiled" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: is a spoiled [brat, child, princess, boy, girl], a spoiled rotten [brat], a spoiled [secret, ending, story, joke], více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "spoiled":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'spoiled'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama
Nahlásit nevhodnou reklamu.