soul

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈsəʊl/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/soʊl/ ,USA pronunciation: respelling(sōl)


WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
soul nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (immortal part of a person) (princip života)duše žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 When you die, your soul goes to heaven.
 Když zemřeš, tvoje duše půjde do nebe.
soul nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (emotional side of a person) (psychika)duše žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 I love you with all my heart and soul.
 Miluji tě tělem i duší.
soul nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (emotional energy) (duševní energie)duše žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 She puts a lot of soul into her art.
 Do svého umění vkládá svou duši.
soul nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (soul music: mix of funk and blues) (druh hudby)soul mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 My favourite music genre is soul.
 Můj oblíbený hudební žánr je soul.
soul adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (mixing funk and blues) (hudební)soulový přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Marvin Gaye was a famous soul singer.
 Marvin Gaye byl slavný soulový zpěvák.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
soul adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." US, informal (African-American) (jídlo apod.)černošský přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  (jídlo apod.)afroamerický přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 I love going down to grandma's house to get some soul food.
soul nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (person) (přeneseně: člověk)duše žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The small village is home to some thirty souls.
 V té malinké vesničce nalezlo domov asi 30 duší.
soul nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (epitome, heart) (přeneseně: centrální část)srdce spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 While Madrid is the capital, they say Toledo is the soul of Spain.
 Ačkoli Madrid je hlavní město Španělska, říká se, že Toledo je jeho srdce.
soul nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (essence)ztělesnění spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  základ mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Brevity is the soul of wit. (Shakespeare)
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
heart and soul advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." figurative (with all one's being)tělem i duší fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 Miranda threw herself heart and soul into her performance of the song.
heart and soul nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (vital part of [sth])podstata žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  (podstata)duch mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 These new laws strike at the very heart and soul of our democracy.
lost soul nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sb] without purpose) (přeneseně: člověk bez cíle)zbloudilá duše příd + ž
 He has been wandering around like a lost soul.
lost soul nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (religion: [sb] beyond salvation)ztracená duše příd + ž
 He committed a mortal sin, and now the priest sees him as a lost soul.
not a soul nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (nobody)ani živáček
 It was two o'clock in the morning and not a soul was on the streets. They got married and not a soul knew until a year later.
soul mate,
soulmate
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
informal ([sb] with whom you have deep affinity)spřízněná duše příd + ž
 Some people believe that each and everyone of us has a soul mate.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"soul" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: a [kind, brave, gentle] soul, soul [music, singer, man, sister, food], you poor soul, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "soul":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'soul'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.