soon

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈsuːn/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/sun/ ,USA pronunciation: respelling(so̅o̅n)

Inflections of 'soon' (adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."):
sooner
adj comparative
soonest
adj superlative

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
soon advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (a short time from now)brzo, brzy příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 He will be arriving soon. Get ready.
 Přijede brzo, připrav se.
soon advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (early) (časně)brzo příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 How soon can you get here?
 Jak brzo se tam dostaneš?
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
as soon as conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that." (the moment that)jakmile příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  jen co část + část
 I will pay for your ticket as soon as you make the reservation.
as soon as possible advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (as early as is feasible)co nejdříve sp + přísl
  jak nejrychleji to bude možné fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 It's imperative that I speak with you as soon as possible.
ASAP,
A.S.A.P.,
asap,
a.s.a.p.
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
acronym (as soon as possible)co nejdříve sp + přísl
Poznámka: Most commonly used in American English as an acronym, and in British English as an initialism
 Please send your reply to the following address ASAP.
coming soon adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (imminent)blížící se přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  již brzy přísl + přísl
get well soon interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (expressing wish for recovery) (přání)brzy se uzdrav zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
 I heard you came down with the flu. Get well soon!
It's none too soon,
it is none too soon
exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own."
informal (it is overdue)Nikdy není pozdě. fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  Pozdě ale přece. fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 It seems like spring has finally arrived, and it is none too soon for me.
See you soon,
See you soon!
interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!"
informal (goodbye for now)na brzkou viděnou fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 See you soon, Edna!
soon after advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (a short while later)krátce poté přísl + přísl
  krátce nato přísl + přísl
 I was born at 3pm; my twin brother followed soon after.
soon after preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (just following)hned jak přísl + záj
  krátce poté, co fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 The team fired their manager soon after losing the game.
 Tým vyhodil manažera, hned jak prohrál první zápas.
soon enough advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (before long)celkem brzy přísl + přísl
 You'll be back in town soon enough.
Speak soon interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal, abbr (We will speak again soon)Promluvíme si později! zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
very soon advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in a short while from now)brzy příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  zakrátko příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 We will be leaving very soon.
very soon advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (rapidly) (velmi rychle)hned příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
Write soon interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal, written (I hope you will write to me soon)ozvat se brzy dok + přísl
 Tato věta není překladem anglické ukázkové věty. Doufám, že se brzy ozveš!
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"soon" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: see you soon!, will be here soon, [come, finish] as soon as [possible, you can], více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "soon":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'soon'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.