WordReference neumí přeložit celou tuto frázi, ale po kliknutí na jednotlivá slova uvidíte jejich význam:

social outcast


Nepodařilo se nám najít celou frázi, kterou hledáte.
Níže vidíte heslo "social".

Podívejte se také na: outcast

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
social adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (of friendly relations)společenský přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 These social activities bore me.
 Tyto společenské aktivity mě nudí.
social adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (relating to society) (problém apod.)sociální přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The city suffers from a number of social problems such as crime and drugs.
social adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (friendly, sociable)společenský, přátelský, družný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 She is very social and goes to many parties.
 Je velmi společenská a chodí na hodně večírků.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
social nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (party)sešlost žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  večírek mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 There is a charity social at the village hall. Do you want to go?
the social nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK, informal (social security)sociální zabezpečení příd + s
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
social class nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (economic group within society)společenská třída příd + ž
 Teachers belong to a higher social class than factory workers.
social director nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sb] who organizes social activities)organizátor společenských událostí
 The cruise ship's social director planned a dance, a talent show and a game night.
social gathering nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (party, get-together) (setkání)společenská událost
 Sue is a shy person who often feels uncomfortable at social gatherings.
social life nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (leisure time spent with other people)společenský život příd + m
social network nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (contacts: friends, family, colleagues)společenská síť příd + ž
  komunita žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
social networking nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (use of internet to make contacts) (na internetu)získávání kontaktů s + m mn
 Facebook and MySpace are two websites used for social networking.
social security nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (welfare program)sociální zabezpečení příd + s
 Without social security, a lot of British people would be living in abject poverty.
Social Security nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (welfare system)sociální zabezpečení příd + s
 I won't be eligible for Social Security until I'm 62.
social skills nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (ability to interact)sociální dovednosti příd + ž mn
 Children with autism lack social skills.
social status nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (position in society, class)sociální postavení příd + s
  sociální status příd + m
social studies nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (school subject: study of society) (studijní obor)společneské vědy příd + ž mn
 For social studies class we had to learn all the world capitals.
social welfare nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (system of pensions and benefits)sociální péče příd + ž
social work nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (assistance to local community)sociální práce příd + ž
social worker nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sb] who assists local community)sociální pracovník, sociální pracovnice příd + m, příd + ž
 Social workers visit families if there are suspicions that the children are at risk.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"social outcast" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "social outcast":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'social outcast'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama
Nahlásit nevhodnou reklamu.