WordReference neumí přeložit celou tuto frázi, ale po kliknutí na jednotlivá slova uvidíte jejich význam:

social drinker


Nepodařilo se nám najít celou frázi, kterou hledáte.
Níže vidíte heslo "social".

Podívejte se také na: drinker

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
social adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (of friendly relations)společenský přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 These social activities bore me.
 Tyto společenské aktivity mě nudí.
social adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (relating to society) (problém apod.)sociální přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The city suffers from a number of social problems such as crime and drugs.
social adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (friendly, sociable)společenský, přátelský, družný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 She is very social and goes to many parties.
 Je velmi společenská a chodí na hodně večírků.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
social nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (party)sešlost žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  večírek mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 There is a charity social at the village hall. Do you want to go?
the social nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK, informal (social security)sociální zabezpečení příd + s
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
social class nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (economic group within society)společenská třída příd + ž
 Teachers belong to a higher social class than factory workers.
social director nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sb] who organizes social activities)organizátor společenských událostí
 The cruise ship's social director planned a dance, a talent show and a game night.
social gathering nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (party, get-together) (setkání)společenská událost
 Sue is a shy person who often feels uncomfortable at social gatherings.
social life nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (leisure time spent with other people)společenský život příd + m
social network nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (contacts: friends, family, colleagues)společenská síť příd + ž
  komunita žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
social networking nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (use of internet to make contacts) (na internetu)získávání kontaktů s + m mn
 Facebook and MySpace are two websites used for social networking.
social security nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (welfare program)sociální zabezpečení příd + s
 Without social security, a lot of British people would be living in abject poverty.
Social Security nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (welfare system)sociální zabezpečení příd + s
 I won't be eligible for Social Security until I'm 62.
social skills nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (ability to interact)sociální dovednosti příd + ž mn
 Children with autism lack social skills.
social status nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (position in society, class)sociální postavení příd + s
  sociální status příd + m
social studies nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (school subject: study of society) (studijní obor)společneské vědy příd + ž mn
 For social studies class we had to learn all the world capitals.
social welfare nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (system of pensions and benefits)sociální péče příd + ž
social work nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (assistance to local community)sociální práce příd + ž
social worker nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sb] who assists local community)sociální pracovník, sociální pracovnice příd + m, příd + ž
 Social workers visit families if there are suspicions that the children are at risk.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "social drinker":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'social drinker'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.