smudged


From the verb smudge: (⇒ conjugate)
smudged is: Click the infinitive to see all available inflections
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."
Na této stránce: smudged, smudge

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
smudged adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (blurred or smeared)rozmazaný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Carmen's eyeliner was smudged from crying.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
smudge nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (dirty spot)skvrna žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  (hovorově)flek mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Glenn didn't do a very good job of polishing the table; I can see the smudges from the other side of the room!
smudge nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (blur)šmouha žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  flek mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  skvrna žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 That smudge in the background of the painting is the edge of the forest.
smudge [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (smear, blur) (vytvořit šmouhu)rozmazat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The artist applied paint to the canvas, then smudged it.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
smudge viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (makeup, ink, etc.: blur) (make-up apod.)rozmazat se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Emily's mascara smudged from the rain and wind.
smudge vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (make a part dirty)umazat, upatlat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"smudged" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "smudged":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'smudged'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.