slum

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈslʌm/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/slʌm/ ,USA pronunciation: respelling(slum)

Inflections of 'slum' (v): (⇒ conjugate)
slums
v 3rd person singular
slumming
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
slummed
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
slummed
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
slum nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. often plural (deprived urban neighbourhood)chudinská čtvrť příd + ž
  slum mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Many people in developing countries still live in slums.
slum nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (squalid home) (o domově špatné kvality)brloh mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  (hovor.: o domově špatné kvality)díra žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 Their house was a slum, built from bits of junk and corrugated iron.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
slum n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood." (relating to a slum)chudinský přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 There are a lot of slum dwellers in this city.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
slum it v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (go somewhere below your status) (společensky podřadný podnik apod.)navštívit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The lord of the manor was slumming it with the locals in the pub again.
slum it v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (accept lower standards)překlad není dostupný
 It's OK if the accommodation is basic; we don't mind slumming it for a few nights.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"slum" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: slum [dogs, cats, rats], slum [communities, areas, neighborhoods], living in slum-like conditions, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "slum":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'slum'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama
Nahlásit nevhodnou reklamu.