slow

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈsləʊ/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/sloʊ/ ,USA pronunciation: respelling(slō)

Inflections of 'slow' (advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."):
slower
adv comparative
slowest
adv superlative
Inflections of 'slow' (adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."):
slower
adj comparative
slowest
adj superlative

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
slow adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (not moving fast)pomalý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 While she runs fast, I am more of a slow runner.
 Ona běhá rychle, ale já jsem vcelku pomalý běžec.
slow adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (not designed for speed) (konstrukčně)pomalý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 His bike is slow, while her bike is much faster.
 Jeho kolo je pomalé, její je mnohem rychlejší.
slow adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (mentally: slow to learn) (mentálně)pomalejší přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 We have one student who is a bit slow, but the rest all understand.
 Máme jednoho pomalejšího studenta, ale všichni ostatní se chytají.
slow viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (reduce speed)zpomalit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  zpomalovat ned
  (tempo)zvolnit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 He slowed to look at the accident scene.
 Zpomalil, aby si prohlédl místo nehody.
 Tato věta není překladem anglické ukázkové věty. V předposledním kole trochu zvolnil, aby nabral síly na závěrečný finiš.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
slow adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (emotionally: slow to react)opožděný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  pozdní přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 His reaction to the death of his mother was slow, but eventually strong.
slow adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (clock: behind)zpožděný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  (pozdě)pozadu příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 That clock is slow. We need one that keeps proper time.
slow adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (business: giving few sales)jít pomalu ned + přísl
 Business has been slow lately. The phone doesn't ring much.
 Poslední dobou jdou obchody pomalu. Telefon nezvoní tak často.
slow adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (film, novel: boring)nezáživný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  (přeneseně)nudný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 That film was so slow. It was half an hour before you even knew what it was about!
slow adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (heat: gentle, not too hot) (přeneseně: oheň, plamen)mírný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Cook the vegetables over a slow flame.
slow adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (photographic film: less sensitive) (fotografický film)s dlouhou expoziční dobou fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 Use slow film when shooting in bright, sunny conditions.
slow adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (shutter: set to slower speed) (závěrka fotoaparátu)pomalý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 I use a slow shutter to take evening photos.
slow adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (sports fields) (přeneseně: hřiště, s delším odskokem)pomalý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 I don't like playing football there because the field is slow and the ball doesn't move well.
slow advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." US, informal (slowly)pomalu příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 He talked slow, so she could understand better.
slow [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (reduce the speed of)zpomalit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 He slowed the car to look at the accident scene.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Frázová slovesa
AngličtinaČeština
slow down vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (reduce one's speed)zpomalit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  zvolnit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 He slowed down as he came up to the junction.
slow [sth] down vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (reduce speed of: [sb] or [sth](něco, někoho)zabrzdit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (něco, někoho)zpomalit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The economic crisis slowed down the hot housing market.
slow [sth] up vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." informal (make slower, hinder)zpomalit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  zdržet dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
in slow motion advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (at slowed-down speed) (televizní záznam apod.)zpomaleně příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 He replayed the video in slow motion. We watched it again in slow motion to see when exactly the player was fouled.
slow motion,
slow-motion
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(cinema: slower than in reality)zpomalený záběr příd + m
 The filmmaker used slow motion to show the beauty in everyday movement.
slow-motion n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood." (at slowed-down speed)zpomalený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"slow" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: slowed to a [stop, standstill, crawl, halt], have slow [breathing, movements], the [traffic, cars, vehicle, truck] slowed (down), více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "slow":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'slow'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.