slovenly

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈslʌvənli/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈslʌvənli/ ,USA pronunciation: respelling(sluvən lē)

Inflections of 'slovenly' (adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."):
slovenlier
adj comparative
slovenliest
adj superlative

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
slovenly adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (person, appearance: unkempt)nedbalý, neupravený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Jack has a handsome face, but his appearance is slovenly.
slovenly adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (person, action: careless) (práce apod.)lajdácký přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Brian's slovenly work made it hard for him to keep a job.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
slovenly advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (untidily)nedbale příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  lajdácky příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 Olivia didn't like the look of her date; he was dressed slovenly.
slovenly advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (carelessly)ledabyle příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  lhostejně příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 Joe will never make it as an artist; he paints slovenly.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"slovenly" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "slovenly":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'slovenly'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.