WordReference neumí přeložit celou tuto frázi, ale po kliknutí na jednotlivá slova uvidíte jejich význam:

sleep on it


Nepodařilo se nám najít celou frázi, kterou hledáte.
Níže vidíte heslo "sleep".

Podívejte se také na: on | it

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
sleep viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be asleep)spát ned
 I slept for nine hours last night.
 Minulou noc jsem spal devět hodin.
sleep viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (go to bed, spend the night)spát ned
  přespat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Do you have somewhere to sleep tonight?
 Máte dnes večer kde spát?
sleep nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (period of sleeping)spaní spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  (doba pro spaní)spánek mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 It's time for sleep, children.
 Je čas na spaní, děti.
 Je čas na spánek, děti.
sleep with [sb] vi + prep informal, euphemism (have sex with) (přeneseně: mít s někým sex)spát s ned + předl
 The proper young lady did not want to sleep with anyone until she was married.
 Správná mladá dáma s nikým nespala, dokud nebyla vdaná.
sleep on [sth] vi + prep (lie on to sleep)spát na ned + předl
 His back hurts because he sleeps on a concrete floor.
 Bolí ho záda, protože spí na betonové podlaze.
sleep [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (accommodate for sleeping)mít místo na spaní fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  mít kapacitu dok + ž
  poskytovat nocleh ned + m
 Their holiday cottage will sleep eight people.
 Jejich chata má kapacitu pro osm lidí.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
sleep nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (dormant state) (stav nečinnosti)spánek mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The flower is closing in sleep.
sleep nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (substance in eyes after sleeping)ospalky plpodstatné jméno v množném čísle: Označuje podstatná jména s tvarem pouze v množném čísle (např. kalhoty, záda).
sleep viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative (be inattentive) (přeneseně: nedávat pozor)spát ned
  (přeneseně: nedávat pozor)zaspat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The man was sleeping and didn't notice it was his turn.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Frázová slovesa
AngličtinaČeština
lie in,
sleep in
vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up."
UK, informal (stay in bed late) (déle spát)přispat si dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (ráno)zůstat v posteli dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 I will lie in this morning because I was out celebrating my birthday yesterday evening. The newlyweds loved to lie in on Sunday mornings.
 Dnes zůstanu celé ráno v posteli, protože jsem včera slavila narozeniny.
sleep around vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." informal (have casual sex)spát s kdekým
 I have no more respect for guys who sleep around than for women who do.
sleep in vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (get up late)zaspat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 It's Saturday, so I don't have to get up for work. I can sleep in.
sleep [sth] off vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." informal (recover from by sleeping)vyspat se z dok + předl
 He had a lot to drink last night, and is still sleeping it off.
sleep over vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." informal (spend the night at [sb]'s house)přespat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
go to sleep v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (fall asleep, lose consciousness)usnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 I can't go to sleep with all this noise going on.
go to sleep v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (limb: become numb) (přeneseně)zdřevěnět dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 I've been sitting in this position for so long, my legs have gone to sleep.
 Seděla jsem dlouho v jedné pozici, zdřevěněly mi nohy.
lie-in,
sleep-in
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
UK, informal (sleeping late) (delší spánek)přispání spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 Lie-ins are one of the best things about weekends.
put [sb] to sleep v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (make sleepy)uspat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The sleeping pills quickly put me to sleep.
put [sth] to sleep v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." euphemism (animal: euthanize) (zvíře)nechat utratit dok + dok
 I was heartbroken when my cat had to be put to sleep.
put [sb] to sleep v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (bore) (přeneseně: nudit)uspávat ned
 His lecture put me to sleep in no time.
Sleep tight interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (Sleep well)Hezky se vyspi!, Dobře se vyspi! zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
sleep together vi + adv informal, euphemism (have sex with one another)spát spolu
 After they slept together once, they never saw each other again.
sleep well v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (have a restful sleep)klidně spát, dobře spát přísl + ned
 I felt really good in my new house, so I slept well that night. The babies sleep well when it's raining.
sleep well interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (have a restful sleep)Hezky se vyspi!, Dobře se vyspi! zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "sleep on it":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'sleep on it'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama
Nahlásit nevhodnou reklamu.