slanted

Listen:


Na této stránce: slanted, slant

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
slanted adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (oblique, diagonal)šikmý, nakloněný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The chair seat was slanted, making it difficult to sit down.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
slant viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (skew) (cílovou skupinu apod.)zaměřit na dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (cílovou skupinu apod.)zaměřovat se na ned
slant nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (leaning, slope) (zaujetí v něčí prospěch)sklon, příklon žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The slant of the chair made it very uncomfortable to sit on.
slant nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (opinion)názor mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 My slant on this is that we should keep trying until we've exhausted all the possibilities.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
slant nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sth] sloping)svah mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 A slant of light touched the flowerbed.
slant towards vi + prep (opinion: be biased) (názorově)přiklánět se ned
  (názorově)klonit se ned
 Peggy's view of the world slants towards the right.
slant [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (angle) (do určitých úhlů)natáčet ned
  (do určitých úhlů)naklánět ned
 Josh slanted the keyboard until it was at the right angle for him to type.
slant [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (present in a biased way) (přeneseně)zkreslit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (přeneseně)překroutit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The report slanted the data to make it look more favourable to the party's views.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"slanted" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "slanted":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'slanted'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.