since

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈsɪns/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/sɪns/ ,USA pronunciation: respelling(sins)


WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
since advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (from then until the present) (časově)od předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 He has had a job since 1999.
 Pracuje od roku 1999.
since advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (subsequently)od té doby fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 We got in a big argument. I haven't called her since.
 Hrozně jsme se pohádali. Od té doby jsem jí nezavolal.
since conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that." (following a specified time)od předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 He hasn't been seen since last year.
 Nebyl spatřen od loňského roku.
since conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that." (because)protože spspojka: Spojuje slova nebo věty. Vyjadřuje mluvnický a významový poměr vět nebo členů (např. a, ale, a proto).
  jelikož spspojka: Spojuje slova nebo věty. Vyjadřuje mluvnický a významový poměr vět nebo členů (např. a, ale, a proto).
  vzhledem k tomu, že fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 I'll cook dinner, since you're so busy.
 Protože jsi tak zaneprázdněn, uvařím večeři.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
ever since conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that." (for entire time after)od té doby, co fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 Ever since she met Dave, she's given up on her other friends.
 Od té doby, co poznala Davida, zapomněla na všechny své přátele.
ever since advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (since then)od té doby fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 His wife died a couple of years ago, and he's been depressed ever since.
it's been ages since preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (it's been a very long time since)už hrozně dlouho
 It's been ages since we all sat down together.
long since advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (for a long time now)už dlouho
 I've long since retired; I haven't worked for years.
since then advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (between then and now)od té doby fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"since" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: since the [last, first] time (that) [we met, I saw you], have [liked, hated] (it) since I was a child, since I was a child I have (always) [hated] it, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "since":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'since'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.