Na této stránce: sign for, sign
'sign for' je jiný výraz pro 'sign'. Najdete jej v jednom nebo více řádcích níže.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
sign for [sth] vi + prep (acknowledge receipt) (přijetí)stvrdit, potvrdit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 I will sign for this so you have a record of delivery.
sign for [sb] vi + prep (sign on behalf of [sb] else) (někoho)podepsat za dok + předl
 Pass me the letter and I'll sign for him as he's not available just now.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
sign nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (street) (dopravní)značka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  (dopravní)značení spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 The sign said to stop.
 Značka přikázala zastavit.
sign nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (notice, placard)cedule žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  oznámení spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 The shopkeeper put a sign up saying he'd be back in thirty minutes.
 Prodavač pověsil na dveře ceduli, že se vrátí za třicet minut.
sign nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (indication)známka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  náznak mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 There are signs that it will storm tomorrow.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Nepostřehl jsem na něm známky únavy.
sign,
sign of [sth]
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(portent, presage) (předzvěst)znamení spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 Some people say that when cows lie down, it is a sign of rain.
 Když si krávy lehnou na zem, je to znamení, že bude pršet.
sign nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (typographical character)symbol, znak mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 What does the pound sign look like?
 Jak vypadá symbol libry?
sign nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (zodiac symbol) (zvěrokruh)znamení spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 What is your sign? I'm a Leo.
 Ve kterém znamení ses narodil? Já jsem Lev.
sign vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (add one's signature to)podepsat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  podepisovat ned
  (velmi formálně)signovat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 He signed the form at the bottom.
 Podepsal ten formulář vespodu.
sign that vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (say in sign language) (používat znakovou řeč)znakovat ned
 Veronica's hearing-impaired friend signed that he would prefer to meet at seven o'clock that evening.
 Kamarád se sluchovým postižením Veronice znakoval, že by se raději sešel ten večer v sedm hodin.
sign [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (say in sign language) (používat znakovou řeč)znakovat ned
  používat znakovou řeč ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 The two signed their conversation so they wouldn't make noise.
 Ti dva při rozhovoru používali znakovou řeč, aby nedělali hluk.
sign [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (hire, employ)podepsat smlouvu s dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 They signed the basketball star to a new contract.
 Podepsali s basketbalovou hvězdou novou smlouvu.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
sign nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (shop sign)vývěska žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  cedule žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  vývěsní štít příd + m
 All the shops had small painted signs out front.
sign nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (symbol)symbol mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  znamení spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  značka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The scroll was covered in signs that they could not understand.
sign nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (indicative gesture)posunek mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  gesto spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 Ken's sign told us that he was all right.
 Ken nám gestem sdělil, že je v pořádku.
sign nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (gesture within sign language) (znakové řeči)posunek mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The deaf woman's sign indicated that she would drive.
 Neslyšící žena posunkem naznačila, že bude řídit.
sign,
sign for [sth]
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(sign language)znaková řeč příd + ž
 Do you know the sign for "cat" in American Sign Language?
sign nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (symptom)příznak mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 He is showing signs of diabetes.
sign nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (mathematics: plus, minus, etc.) (v matematice)znaménko spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 Yes, three hundred, but what is the sign? Positive or negative?
signs nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." US (animal tracks) (zvířat)stopy ž mnpodstatné jméno ženského rodu v množném čísle: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského v množném čísle (např. sestry, kočky, knihy).
 The rancher inspected the area for coyote signs.
sign viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (write a signature)podepsat se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 He signed, once he had found the right place.
sign viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (use gestures)naznačit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  dát znamení dok + s
 Trying not to make noise, he signed for her to come towards him.
sign viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (use sign language)znakovat ned
  používat znakovou řeč fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 She has a sister who is deaf, so she knows how to sign.
sign viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (agree to a contract)podepsat smlouvu dok + ž
  upsat se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 He finally signed after deliberating for a few weeks.
sign [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (autograph)podepsat se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The movie star signed many autographs that day.
sign [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (communicate using gestures)naznačit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  ukázat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Since the boss had laryngitis, he had to sign his approval of our idea with his head.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "sign for":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'sign for'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.